tlák

tlák
1 -a m (ȃ) sila na enoto površine: tlak narašča, pada; meriti tlak; majhen, velik tlak; nizek, visok, zvišan tlak; povečanje, sprememba tlaka / zračni tlak; tlak olja v motorju; tlak plina, tekočine, vode; tlak v kotlu, posodi / lonec na (zvišani) tlak lonec, v katerem se pod zvišanim tlakom živilo hitro skuha / plin (v posodi) je pod tlakom tlak plina (v posodi) je večji kot zunanji (zračni) tlak; pod tlakom vbrizgati maso v kalupe ♦ bot. koreninski tlak sila, s katero potiska korenina vodo v steblo; fiz. hidrostatični tlak; delni ali parcialni tlak posameznega plina v zmesi plinov; fiz., kem. osmotski tlak; fiz., teh. obremenitev na tlak; med. krvni tlak; meteor. območje, področje visokega zračnega tlaka; muz. zvočni tlak merjen po frekvenci in jakosti zračnih tresljajev; strojn. kritični tlak pri katerem doseže plin med ekspanzijo zvočno hitrost; teh. delovni tlak ki ga mora imeti plin za delovanje naprave, priprave ------ 2 -a m (ȃ) 1. obloga na trdni, utrjeni površini, namenjeni za hojo, vožnjo: narediti, obnoviti, poškodovati tlak; polagati tlak; betonski, kamnit, opečnat tlak; tlak iz keramičnih ploščic; kocke za tlak / hoditi po tlaku / cerkveni tlak; cestni tlak // del te obloge, navadno iz betona, za nameščanje, pritrjevanje talnih oblog: hiša še nima tlakov / brusiti, izravnavati tlake ♦ grad. venecijanski tlak 2. zastar. tla, pod: otrok se je igral na ilovnatem tlaku v hiši 3. zastar. pločnik: stopati po tlaku ob hišah

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tlak — tlȃk m <N mn tlàkovi> DEFINICIJA 1. fiz. sila koja djeluje na jedinicu površine; omjer sile i ploštine površine na koju ona djeluje, jedinica paskal (znak Pa) [atmosferski tlak; hidrostatski tlak; kohezijski tlak]; pritisak 2. med. pritisak …   Hrvatski jezični portal

  • tlȃk — m 〈N mn tlàkovi〉 1. {{001f}}fiz. sila koja djeluje na jedinicu površine; omjer sile i ploštine površine na koju ona djeluje, jedinica paskal (znak Pa) [atmosferski ∼; hidrostatski ∼; kohezijski ∼]; pritisak 2. {{001f}}med. pritisak krvi u venama… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tlacopan — ˈtläkəˌpän noun (plural tlacopan or tlacopans) Usage: usually capitalized 1. : a Nahuatl people of the Valley of Mexico belonging to the Aztec confederacy 2. : a member of the Tlacopan people …   Useful english dictionary

  • Stargate Infinity — The Complete Series Format Animated Science fiction Created by Eric Lewald Mich …   Wikipedia

  • Personnages de Stargate Infinity — Cet article présente les personnages de la série télévisée Stargate Infinity. Sommaire 1 Major Gus Bonner 2 Stacey Bonner 3 Seattle Montoya 4 R.J. Harrison …   Wikipédia en Français

  • tláčen — 1 čna o prid. (ȃ) nanašajoč se na tlak, pritisk: ugotavljati tlačne razlike / tlačna naprava; tlačna posoda za brizganje laka ♦ metal. tlačno litje; strojn. tlačni gib gib bata, med katerim se tekočina potiska iz valja; tlačno mazanje; teh.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • niskotlačni — nȉskotlačnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na niski tlak, koji ima niski tlak ETIMOLOGIJA nisko + v. tlak …   Hrvatski jezični portal

  • hidrostatski — hȉdrostatskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na hidrostatiku; hidrostatički SINTAGMA hidrostatska vaga fiz. vaga kojom se određuje specifična težina nekog tijela mjerenjem istisnute vode; hidrostatski paradoks fiz. pojava da hidrostatski tlak na… …   Hrvatski jezični portal

  • atmosfêra — e ž (ȇ) 1. zračna plast, ki obdaja zemljo, ozračje: raketa je ponesla satelit nad atmosfero; nižje plasti atmosfere / obmorska, tropska atmosfera; vpliv atmosfere na rast 2. duhovno ozračje, vzdušje: ti dogodki so ustvarili težko politično… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pritísk — a m (ȋ) 1. glagolnik od pritisniti ali pritiskati: a) ta svinčnik že ob manjšem pritisku dela vidno črto; ob pritisku na tipko se zasliši ton; ustaviti kri s pritiskom na krvavečo žilo; poškodba zaradi pritiska ali udarca / pritisk na prizadeto… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”