tláčen

tláčen
1 -čna -o prid. (ȃ) nanašajoč se na tlak, pritisk: ugotavljati tlačne razlike / tlačna naprava; tlačna posoda za brizganje laka ♦ metal. tlačno litje; strojn. tlačni gib gib bata, med katerim se tekočina potiska iz valja; tlačno mazanje; teh. tlačni cevovod cevovod, v katerem je notranji tlak večji od zunanjega; tlačni kotel kotel z nadtlakom; tlačni preizkus; tlačni regulator regulator, ki vzdržuje konstanten tlak; tlačni ventil ventil, skozi katerega izteka tekočina iz črpalke, plin iz batnega kompresorja; tlačna črpalka tlačilka; tlačna trdnost največja mogoča obremenitev, ki jo telo prenese, ne da bi se zdrobilo, zmečkalo; žel. tlačna zavora naprava za zaviranje s stisnjenim zrakom ------ 2 -čna -o prid. (ȃ) nanašajoč se na tlak, obloga: neravna tlačna površina / tlačne kocke, ploščice

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pr̀šut — m kulin. soljen, tlačen i na zraku sušen svinjski but ∆ {{001f}}bodulski ∼ razg. pršut od svinje s otoka (koja jede ostatke riblje hrane, pa se zbog toga pršut manje cijeni); dalmatinski ∼ općenita oznaka za način na koji se suši pršut u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pršut — pr̀šut m DEFINICIJA kulin. soljen, tlačen i na zraku sušen svinjski but SINTAGMA bodulski pršut razg. pršut od svinje s otoka (koja jede ostatke riblje hrane, pa se zbog toga pršut manje cijeni); dalmatinski pršut općenita oznaka za način na koji …   Hrvatski jezični portal

  • tlačiti — tlȁčiti (koga, što) nesvrš. <prez. īm, pril. sad. čēći, prid. trp. tlȁčen, gl. im. čēnjē> DEFINICIJA 1. podvrgavati nasilju, grubom pritisku; ugnjetavati 2. pritiskivati, stiskati, ob. dlanom nadolje ETIMOLOGIJA vidi tlak …   Hrvatski jezični portal

  • poniževáti — újem nedov. (á ȗ) s svojim dejanjem, govorjenjem zmanjševati komu čast, ugled, veljavo: s svojimi obtožbami ga je poniževala; poniževali so se pred njim, ker so mislili, da jim bo zato bolj naklonjen; ni se ti treba poniževati / njegovo ravnanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tláčenec — nca m (ȃ) ekspr. kdor je tlačen, zatiran: družba brez tlačiteljev in tlačencev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tláčiti — im, in tlačíti in tláčiti im nedov. (á ȃ; ȋ á ȃ) 1. povzročati, da kaj zaradi pritiska a) zavzema manjši prostor: tlačiti seno na vozu; tlačiti zelje / tlačiti ilovico z nogami b) spreminja prvotno obliko, položaj: ne tlači klobuka; s hojo,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”