udáriti

udáriti
-im dov. (á ȃ) 1. sunkovito dotakniti se koga, navadno z namenom prizadeti bolečino: udariti otroka, žival; udariti koga v obraz, trebuh; udaril ga je po glavi; udariti s palico, z roko; udaril jo je, da se je opotekla; lahno, močno udariti; pog. udariti koga nazaj vrniti komu udarec; pren. udariti z besedo, jezikom // sunkovito dotakniti se česa, navadno z določenim namenom: udariti žogo; udariti na boben; udariti po šipi, vratih; udariti z loparjem; vojak je udaril s petami v pozdrav / pog. udariti pečat na listino dati, odtisniti // dati glas ob sunkovitem dotiku: ura udari vsake pol ure; kratko, zamolklo udariti / ura je udarila poldne z zvočnim znakom naznanila; brezoseb. udarilo je polnoč 2. premikajoč se sunkovito dotakniti se česa: pri vstopu je udaril ob podboj; avtomobil je čelno udaril v ograjo / zobje so mu udarili skupaj / burja je udarila v okno 3. narediti sunkovit gib: petelin je udaril s perutmi in zakikirikal / srce je še nekajkrat udarilo in obstalo 4. v zvezi s strela zaradi visoke napetosti ob razelektritvi ozračja preskočiti s telesa na telo in povzročiti močen pok: strela je udarila in bil je takoj mrtev; napeljati strelovod, da v hišo ne bi udarila strela / nepreh. kadar je udarila strela, so se stisnili skupaj 5. ekspr. hitro, silovito (vojaško) napasti: najprej je udarila konjenica; udariti z bombami, brzostrelkami / udariti na sovražnika, po sovražniku 6. nepreh., ekspr., s prislovnim določilom nenadoma, silovito nastopiti, pojaviti se: sredi travnika je udarila na dan voda; skozi odprtino je udarila svetloba / plamen je udaril nazaj / njegove slabe lastnosti so spet udarile na dan // pojaviti se v čutno močno zaznavni obliki: v nos mu je udaril vonj po ožganem; v obraz jim je udaril mrzel veter; ko so stopili na cesto, je udarila vanje vročina / s plesišča je udaril tango se je zaslišal; na ušesa, v ušesa so jim udarili čudni glasovi // postati opazen, viden: skozi belež je udarila stara barva 7. ekspr. povzročiti škodo, težave; prizadeti: s svojim dejanjem je udaril vso družino / državo je udarila gospodarska kriza; nesreča jih je udarila 8. ekspr., z oslabljenim pomenom izraža nastop stanja, kot ga določa samostalnik: slepota ga je udarila / udarila sta jih griža in tifus; kap jo je udarila zadela; udarila ga je sončarica 9. pog., navadno z dajalnikom s svojim delovanjem povzročiti negativne posledice: mraz ji je udaril na pljuča; brezoseb.: udarilo ji je na ledvice, oči bolna je na ledvicah, očeh; udarilo jo je v noge, da se ni mogla premakniti 10. ekspr., v zvezi s po začeti neprizanesljivo ravnati s kom: udariti po političnih nasprotnikih // začeti kritizirati, napadati koga: vsi so udarili po njem; če le more, udari po tašči 11. ekspr., s širokim pomenskim obsegom izraža začetek dejanja, kot ga določa sobesedilo: udariti tarok; udariti koračnico, polko zaigrati / udariti po sadjevcu začeti ga piti 12. ekspr., z oslabljenim pomenom, z glagolskim samostalnikom izraža dejanje, kot ga določa samostalnik: ko sta prišla na vrh, sta udarila obilno malico / udariti v jok, smeh zajokati se, zasmejati se 13. nepreh., ekspr. hitro, silovito reči: nič ne premisli, kar udari; naravnost udariti; brezoseb. kam boš šla, je udarilo iz njega 14. pog., ekspr., navadno v zvezi z jo iti, oditi: udarili so jo počez čez travnik; udariti jo v gore; udariti za kom ● ekspr. te besede so udarile vanjo kot strela so jo zelo prizadele; star. božje ga je udarilo kap ga je zadela; ekspr. kri mu je udarila v glavo, lica zelo je zardel; ekspr. nekaj mu je udarilo na možgane ne more misliti, razmišljati; pog. pohvala mu je udarila v glavo postal je domišljav, prevzeten; pog. vino mu je udarilo v glavo ga je upijanilo; pog. ob obračunu bo udarilo na dan, da so zadolženi bo prišlo na dan; ekspr. udariti na pravo struno najti pravi način; pog. udariti (s pestjo) ob mizo, po mizi odločno, ostro nastopiti, zahtevati; ekspr. udariti koga po žepu finančno ga prizadeti; ekspr. v glavo mu je udarila misel, da bi se oženil začel je misliti na ženitev; ekspr. to mi je takoj udarilo v oči sem takoj opazil, zagledal; udariti v prazno ne da bi zadel; ekspr. po dolgem pogajanju sta si udarila v roke sta sklenila dogovor, kupčijo; star. bog ga je udaril s hudo žensko dobil je hudo ženo; pog. udariti mimo reči, storiti kaj napačnega; pog., ekspr. udarili so jo po slovensko začeli so govoriti, peti (po) slovensko udáriti se 1. povzročiti si bolečino z udarcem: zelo se je udaril; pri padcu se je udaril v glavo // v zvezi s po z udarjanjem po kakem delu na sebi izraziti podkrepitev tega, kar določa sobesedilo: jaz, tepec, se je udaril po čelu, glavi; udaril se je po stegnih in poskočil od veselja 2. ekspr. sporeči se, spreti se: večkrat se udarijo; udarila sta se zaradi otroka, zemlje // spopasti se: študenti so se udarili s policijo udárjen -a -o 1. deležnik od udariti: s poplavami, snegom udarjeni kraji; udarjeni pešec je obležal nezavesten; nogo ima udarjeno in odrgnjeno; udarjena je z neplodnostjo, s slepoto 2. ekspr., v povedni rabi čudaški, neumen: malo je udarjen; vsak je po svoje udarjen 3. pog., ekspr., navadno v povedni rabi, v zvezi z na ki čuti, ima veliko željo po tem, kar izraža določilo: udarjen je na denar, meso; udarjen na ženske / zelo je udarjena nanj zelo ga ima rada

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • udariti — ùdariti (koga, što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùdaren> DEFINICIJA 1. zadati udarac kome; lupiti, mlatnuti 2. (čime o što) snažnim zamahom izvršiti sudar jednog tijela s drugim [udariti sjekirom o drvo] 3. izvršiti oružani… …   Hrvatski jezični portal

  • ùdariti — (koga, što) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùdaren〉 1. {{001f}}zadati udarac kome; lupiti, mlatnuti 2. {{001f}}(čime o što) snažnim zamahom izvršiti sudar jednog tijela s drugim [∼ sjekirom o drvo] 3. {{001f}}izvršiti oružani napad;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trȅsnuti — svrš. 〈prez. trȅsnēm, pril. pr. ūvši, imp. trȅsni, prid. trp. trȅsnūt〉 1. {{001f}}(∅) proizvesti prodoran zvuk (trȅs) različitim radnjama 2. {{001f}}(koga, što) naglo udariti, jako udariti; mlatnuti, raspaliti 3. {{001f}}(∅) a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vòlēj — m 〈G voléja〉 sport udarac (u nogometu, tenisu i sl.) kod kojeg se lopta udara prije nego što dotakne zemlju; odbojni udarac [udariti iz ∼a a. sport udariti loptu takvim udarcem b. žarg. udariti nekoga vrlo jako] ✧ {{001f}}engl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òšinuti — (koga, što) svrš. 〈prez. òšinēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. òšinūt〉 udariti šibom, snažno udariti tankim štapom, udariti bičem [∼ pogledom pogledati u znak upozorenja, ili pogledati s mržnjom]; šinuti, šibnuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žîg — m 〈N mn žı̏govi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}naprava s natpisom ili simbolom koji se otiskuje na željenu podlogu [udariti ∼] b. {{001f}}meton. sam taj otisak, {{c=1}}usp. {{ref}}pečat{{/ref}} 2. {{001f}}〈ob. mn〉 sijevanje, probadanje 3. {{001f}}pren.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ošinuti — òšinuti (koga, što) svrš. <prez. òšinēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. òšinūt> DEFINICIJA udariti šibom, snažno udariti tankim štapom, udariti bičem [ošinuti pogledom pogledati u znak upozorenja, ili pogledati s mržnjom]; šinuti ETIMOLOGIJA o… …   Hrvatski jezični portal

  • žig — žȋg m <N mn žȉgovi> DEFINICIJA 1. a. naprava s natpisom ili simbolom koji se otiskuje na željenu podlogu [udariti žig] b. meton. sam taj otisak, usp. pečat 2. (ob. mn) sijevanje, probadanje 3. pren. trajan otisak, ono što zauvijek ostaje… …   Hrvatski jezični portal

  • tresnuti — trȅsnuti svrš. <prez. trȅsnēm, pril. pr. ūvši, imp. trȅsni, prid. trp. trȅsnūt> DEFINICIJA 1. (Ø) proizvesti prodoran zvuk (trȅs) različitim radnjama 2. (koga, što) naglo udariti, jako udariti; mlatnuti, raspaliti 3. (Ø) a. udariti o što b …   Hrvatski jezični portal

  • volej — vòlēj m <G voléja> DEFINICIJA sport udarac (u nogometu, tenisu i sl.) kod kojeg se lopta udara prije nego što dotakne zemlju; odbojni udarac [udariti iz voleja a. sport udariti loptu takvim udarcem b. žarg. udariti nekoga vrlo jako]… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”