ubíjati

ubíjati
-am nedov. (í) 1. z udarci, s silo povzročati smrt a) človeka: ropali so in ubijali / ubijati ljudi s strupi / ekspr. ni ubijal z rokami, ampak z besedo ukazoval je ubijati b) živali: ubijati kače // s silo svojega gibanja, padca povzročati smrt koga: padajoče skale so ubijale napadalce // s svojo silo, z delovanjem sploh povzročati smrt: eksplozija ruši in ubija; visoka temperatura ubija bakterije 2. z udarci, s silo povzročati, da kaj poči, se poškoduje: ubijati šipe // v zvezi ubijati jajca na tak način delati, da se odstrani jajčna lupina: ubijati jajca in jih peči / ubijati jajca v ponev 3. ekspr. povzročati, da kdo izgublja svojo telesno, duševno moč: zakaj me ubijaš s težkim delom / brezdelje, vročina ga ubija; sestanki, spori ga ubijajo / to ga duševno, telesno ubija 4. ekspr. povzročati izgubo česa duševnega: ne ubijaj mu upanja; ubijati komu veselje, voljo do dela / hrup ubija duševno zbranost 5. ekspr. delati, da kaj praznega, neprijetnega glede na zavedanje hitreje mine: ubijati čakanje, dolgčas s klepetom, z ribolovom, zabavo / prijetno ubijati čas ● ekspr. črka ubija, duh oživlja samo dobesedno razumevanje zapisanega povzroča izgubo njegove resnične vsebine, ki jo more znova ustvarjati duh ubíjati se 1. zaradi padca, udarca ob kaj umirati: padali so v prepade in se ubijali 2. namerno povzročati svojo smrt, zlasti z udarcem, s silo: rajši so se ubijali, kot da bi postali ujetniki 3. ekspr. s kakim dejanjem, predmetom delati, povzročati, da se izgublja telesna, življenjska moč: ubijati se z delom, s kmetijo / s pijačo se ubija, in vendar pije // zelo naporno, težko delati: ubijati se za otroke; ubijati se na kmetiji, po njivah; ubijati se od jutra do noči / star. vse življenje se je ubijal z revščino je živel v pomanjkanju // s širokim pomenskim obsegom z naporom, navadno brez (večjega) uspeha opravljati opravilo, delo, kot ga določa sobesedilo: ubijati se z branjem kitajskih znakov / vse popoldne so se ubijali s prelaganjem hlodov; ubijati se s problemom 4. ekspr. izgubljati svojo moč, jakost, zlasti zaradi delovanja nasprotne sile: vodni curki so se med seboj ubijali / kriki se ubijajo v bobnenju slapa / koraki se ubijajo v mahu ● ekspr. ubijati si glavo s čim beliti si glavo s čim; star. ne bo se mu treba ubijati s palico po svetu težko, slabo živeč se potikati, hoditi ubijajóč -a -e: ubijajoč se sam na kmetiji, je kmalu onemogel; ubijajoči streli; enolično delo je ubijajoče; prisl.: ubijajoče dolgo čakati; ubijajoče zanič zelo ubíjan -a -o: kriki ubijanih ljudi

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ubíjati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ùbījām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}ubiti{{/ref}} 2. {{001f}}žarg. smetati [ubija me cipela] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ubijati — ubíjati (koga, što, se) nesvrš. <prez. ùbījām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. v. ubiti 2. žarg. smetati [ubija me cipela] ETIMOLOGIJA vidi ubiti …   Hrvatski jezični portal

  • kókati — (što, se) nesvrš. 〈prez. kôkām (se), pril. sad. ajūći (se), prid. trp. kôkān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) peći kokice, činiti da se zrnje oblikuje u kokice, {{c=1}}usp. {{ref}}kokica (2){{/ref}} 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}postajati kokica,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kokati — kókati nesvrš. <prez. kȏkām, pril. sad. ajūći, prid. trp. kȏkān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) peći kokice, činiti da se zrnje oblikuje u kokice, usp. kokica (2) 2. (se) a. postajati kokica, oblikovati se u kokice, raskokavati se, usp.… …   Hrvatski jezični portal

  • kláti — kóljem nedov., kôlji koljíte (á ọ) 1. pripravljati prašiča za hrano: letos še nismo klali; decembra so klali; kdo vam kolje / koljejo večkrat na leto 2. ubijati (domače) živali za hrano, navadno z nožem: včeraj so klali prašiča, tele; klati… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dáviti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. dȃvīm (se), pril. sad. vēći (se), prid. trp. dȃvljen, gl. im. vljēnje〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}stezanjem vrata oduzimati kome dah; gušiti b. {{001f}}ometati disanje (kao uzrok bolesti ili teške atmosfere)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèsetkovati — (koga, što) dv. 〈prez. kujēm, pril. sad. kujūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dèsetkōvān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}ubiti/ubijati ili strijeljati svakog desetog 2. {{001f}}pren. nanijeti/nanositi teške gubitke u ljudstvu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hladnòkr̄vno — pril. na hladnokrvan način [∼ ubijati] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁmenovati — (koga, što) dv. 〈prez. nujēm, pril. sad. nujūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 obasuti/obasipati kamenjem, zasuti/zasipati kamenjem, ubiti/ubijati bacanjem kamenja, prije okrutna i sramotna kazna …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klȁti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. kȍljēm (se), imp. kòlji (se), pril. sad. kȍljūći (se), prid. rad. klȁo/klȁla (se) ž, prid. trp. klȃn, gl. im. klánje〉 1. {{001f}}ubijati presijecanjem grkljana [∼ ovcu; ∼ svinju] 2. {{001f}}pren. jako peći,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”