kláti

kláti
kóljem nedov., kôlji koljíte (á ọ́) 1. pripravljati prašiča za hrano: letos še nismo klali; decembra so klali; kdo vam kolje / koljejo večkrat na leto 2. ubijati (domače) živali za hrano, navadno z nožem: včeraj so klali prašiča, tele; klati kokoši / ta zna klati // ekspr. ubijati, moriti, navadno divje, surovo: med vojno so klali tudi nedolžne ljudi / klali so in pobijali vse od kraja 3. s sekiro ali zagozdo (po dolgem) dajati kaj na dva ali več delov: klati deblo, les / klati vitre / klati drva sekati, cepitiekspr. bolhe me koljejo pikajo; brezoseb., pog. kolje ga po trebuhu ima sunkovite bolečine; ekspr. resnica (v) oči kolje človek ne mara neprijetne resnice; ekspr. koljejo ga še druge skrbi vznemirjajo, mučijo kláti se ekspr. zelo se tepsti, napadati se: psi se spet koljejo / na veselici so se klali z noži klán -a -o: klane deščice

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • klati — klȁti (koga, što) nesvrš. <prez. kȍljēm, imp. kòlji, pril. sad. kȍljūći, prid. rad. klȁo/klȁla ž, prid. trp. klȃn, gl. im. klánje> DEFINICIJA 1. ubijati presijecanjem grkljana [klati ovcu; klati svinju] 2. pren. jako peći, tištiti, gnjaviti …   Hrvatski jezični portal

  • hȁklati — nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}kvačiti, kačiti 2. {{001f}}igrati hakl (2) 3. {{001f}}igrati natjecateljske računalne igre …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hȅklati — (∅, što) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}izrađivati čipke ili slične radove posebnom iglom (kukicom); kukičati, kačkati 2. {{001f}}žarg. a. {{001f}}praviti stalno iste nesvjesne pokrete rukom (zbog tika, bolesti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nı̏klati — (što) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 prevlačiti niklom, učiniti da površina bude od nikla i time zaštićena od hrđe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klatíti — in klátiti im, tudi klátiti im nedov. (ȋ á; á) 1. povzročati, da zaradi tolčenja s palico, obmetavanja s kamenjem padajo sadeži z drevesa: klatiti kostanj, orehe / spet je klatil hruške z drevesa // ekspr. delati neurejene gibe, navadno z rokami …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • klanje — klánje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. klati 2. pren. pokolj (o ratu) 3. grčevi u želucu stoke ETIMOLOGIJA vidi klati …   Hrvatski jezični portal

  • poklati — pòklati svrš. <prez. pòkoljēm, pril. pr. āvši, imp. pokòlji, prid. trp. pȍklān> DEFINICIJA 1. (koga, što) sve redom zaklati, usp. klati 2. (se) (dosl.) međusobno se poubijati hladnim oružjem 3. (se) pren. a. potući se žestoko b. žestoko… …   Hrvatski jezični portal

  • dŕva — dŕv in drvà dŕv s mn., mest. dŕvih in drvéh, or. drvmí in dŕvi (ŕ r̄; ȁ ŕ) razžagan in navadno naklan les za kurjavo: cepiti, klati, sekati, žagati, zlagati drva; kuriti z drvmi; suha drva; trda drva iz trdega lesa; skladovnica drv / bukova,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • skódla — e ž (ọ̑) kalana deščica za pokrivanje streh: streho so pokrili s skodlami; jelove, macesnove, smrekove skodle / klati skodle / klati, žagati les v skodle …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kel-3, kelǝ-, klā- extended klād- —     kel 3, kelǝ , klā extended klād     English meaning: to hit, cut down     Deutsche Übersetzung: ‘schlagen, hauen”     Note: separation from kel “prick” and from skel “cut, clip” is barely durchfũhrbar; beachte esp. Slav. *kólti “prick” =… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”