čŕta

čŕta
-e ž (ŕ) 1. nepretrgana vrsta točk: narediti, potegniti črto; pisati od črte do črte, čez črto; debela, tanka črta; navpična, poševna črta; cikcakasta, kriva, ravna črta; črti nista vzporedni / notna črta; pog. nogavice brez črte šiva, roba; blago z belimi črtami / cesta je speljana v ravni črti po ravnini v smeri, liniji 2. črti podobna zareza: črte na dlani; ostra črta ob ustih / črte njenega obraza so razodevale žalost poteze, izraz 3. drug poleg drugega stoječi predmeti ali objekti; vrsta, linija: strnjena črta hiš / bojna, obrambna črta 4. kar ločuje, razmejuje: nosil je pošto iz naše cone preko črte; prekoračiti mejno črto; črta, do katere seže gozd 5. obris, kontura: črta gorá na obzorju; profilna črta obraza; pren. dogodek je prikazal v skopih črtah 6. nav. mn. osnovna lastnost ali značilnost, poteza: odbijajoče črte njegovega značaja; skupne stilne črte med srednjeveškim kiparstvom in slikarstvom / osnovne črte oktobrske revolucije ● ekspr. vojna je napravila črto čez njegove načrte jih je onemogočila, prekrižala; ekspr. potegnil je črto pod svojim dosedanjim življenjem napravil je obračun, pregled nad njim; opombe navaja pod črto na koncu strani pod tekstom; publ. pod črto razmišljanja bi zapisal še tole priporočilo ob koncu bi še dodal, pripomnil; ekspr. propadli so na celi črti popolnoma, v celoti; ekspr. drama je uspela na celi črti popolnoma, v celoti; publ. v debati sta se znašla na isti črti sta bila enakega mnenja, naziranja; publ. razvojna črta našega gospodarstva načela, smernice; zračna črta najkrajša razdalja med dvema krajemaavt. neprekinjena črta vzdolž ceste, čez katero voznik ne sme zapeljati; gled. črta izpuščanje, črtanje besedila v dramskem delu; dramaturška, režijska črta; jur. demarkacijska črta začasna meja med državami ali armadami, navadno po sklenitvi premirja; mat. ulomkova črta vodoravna ali poševna črta, ki loči števec in imenovalec; navt. ločna črta nekdaj merska enota na kompasu, 11°15'; vodna črta ravnina, v kateri seka mirna vodna gladina bok ladje; šport. ciljna, startna črta

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • crta — cȑta ž <G mn cȓtā> DEFINICIJA 1. ostvaren ili zamišljen trag koji ostavlja sredstvo za pisanje 2. stvarni ili zamišljeni potez koji dijeli što od čega [povući crtu (pod što) završiti bavljenje čime, učiniti kraj nečemu što se dugo razmatra …   Hrvatski jezični portal

  • Holiday home Crta.Las Angustias — (Tijarafe,Испания) Категория отеля: Адрес: 38780 Tijarafe, Испания …   Каталог отелей

  • Apartment Crta. A Montjoi Roses — (Росес,Испания) Категория отеля: 2 звездочный отель Адрес: 17480 Рос …   Каталог отелей

  • Miranda de Ebro — Miranda de Ebro …   Wikipedia Español

  • cȑta — cȑt|a ž 〈G mn cȓtā〉 1. {{001f}}ostvaren ili zamišljen trag koji ostavlja sredstvo za pisanje 2. {{001f}}stvarni ili zamišljeni potez koji dijeli što od čega [povući ∼u (pod što) završiti bavljenje čime, učiniti kraj nečemu što se dugo razmatra,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • linija — línija ž DEFINICIJA 1. crta, potez 2. mat. jednodimenzionalna osnovna geometrijska tvorevina, može biti ravna (pravac) ili zakrivljena (krivulja) 3. reg. redak (u pismu ili tiskanom tekstu) 4. vojn. bojni red; bojišnica, fronta 5. a.… …   Hrvatski jezični portal

  • línija — e ž (í) 1. nepretrgana vrsta točk; črta: potegniti linijo; ravna linija / knjiž. njegove risbe označuje nemirna, včasih pretrgana linija // kar je temu podobno: dolga linija letečih ptic / tekli so v vijugasti liniji in streljali; pren., publ.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stòp — 1 stópa m (ȍ ọ) 1. alp. razpoka, izboklina v steni, ki plezalcu omogoča, da se opre, stopi: plezal je in iskal stop; v živo skalo vsekani stopi 2. redko korak, stopinja: dolgi stopi / stop za stopom se je pomikal naprej ● star. hoditi, jahati v …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prúga — prúg|a ž 〈D L prúzi〉 1. {{001f}}željeznički, tramvajski i sl. kolosijek, ob. dvije tračnice [duž ∼e; kraj ∼e] 2. {{001f}}prometna veza kopnom ili morem [parobrodarska ∼a; lička ∼a] 3. {{001f}}sport dužina staze za natjecanje u hodanju, trčanju,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pruga — prúga ž <D L prúzi> DEFINICIJA 1. željeznički, tramvajski i sl. kolosijek, ob. dvije tračnice [duž pruge; kraj pruge] 2. prometna veza kopnom ili morem [parobrodarska pruga; lička pruga] 3. sport dužina staze za natjecanje u hodanju,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”