ukléti

ukléti
ukólnem [u̯n] dov., ukolníte tudi ukólnite; uklél; nam. uklét in uklèt (ẹ́ ọ́) po ljudskem verovanju s kletvijo povzročiti, da kaj izgubi kako dobro, naravno lastnost, sposobnost: ukleti svinje; ukleti zemljo, da ne rodi / ukleti delo koga // s kletvijo spremeniti koga v kaj nižjega, slabšega: Kirka je uklela Odisejeve tovariše; ukleti kraljično v kačo ● ekspr., redko vsega je uklela, tako je bila jezna preklela; ekspr. ta prizor ga je za zmeraj uklel zelo prevzel uklét -a -o 1. deležnik od ukleti: ukleti kraljevič; biti uklet v kačo; ukleta voda; sreča mi je ukleta s kletvijo onemogočena, preprečena; obstati kot uklet negibno, nepremičnoekspr. ukleta tišina zelo velika, grozljiva 2. ekspr., navadno v povedni rabi ujet v kaj, iz česar se ne da rešiti: biti uklet v molk, nasilje; biti z dušo in telesom uklet v stvarni svet / življenje je ukleto v trpljenje

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ùklēti — (koga, što) svrš. 〈prez. ukùnēm, pril. pr. ēvši, prid. trp. ‹klēt〉 učiniti da tko bude uklet, baciti koga u nesreću kletvom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukleti — ùklēti (koga, što) svrš. <prez. ukùnēm, pril. pr. ēvši, prid. trp. ȕklēt> DEFINICIJA učiniti da tko bude uklet, baciti koga u nesreću kletvom ETIMOLOGIJA u + v. kleti …   Hrvatski jezični portal

  • ūklėti — ūklėti, ėja ( ia, i Lb, Sdk), ėjo tr. Klt, ūklėti, ėja, ėjo auginti, auklėti, ugdyti: Vaikus ūklia poniškai Slk. Trylika vaikų ūklėjau Ktk. Ūklėk greičiau dukterį, bus man marti Sdk. Paėmė žmonelę vaiko ūklėt Mlt. Ūklė[jo] tėvas du sūneliu labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • auklėti — 1 auklėti, ėja, ėjo tr. 1. sistemingais nurodymais, pamokymais ar kitais veikimais ugdyti žmogaus įpročius, valią, jausmus ir pan.: Mokytojai atlieka kilnų uždavinį – auklėja jaunąją kartą sp. Vaikus ne vieni tėvai auklėja J.Jabl. Jų vaikai tokie …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uklinjati — ùklinjati (koga, što) nesvrš. <prez. ùklinjēm, pril. sad. ùklinjūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ukleti ETIMOLOGIJA vidi ukleti …   Hrvatski jezični portal

  • išauklėti — 1 išauklėti tr. 1. sistemingais nurodymais, pamokymais ar kitais veiksmais įdiegti žmogui vienokią ar kitokią mąstyseną, pagerinti elgesį, išlavinti jausmus: Išauklėjo vaikus Bt1PvTm5,10. Jis norėjo tuo būdu išauklėti naują žmonių kartą J.Jabl. | …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Slaughter alley — is an American colloquial name given for sections of highway known for a high rates of fatal accidents. Other terms include Blood Alley, Massacre Mountain, Killer Highway (Canada) and Route de la Mort (France) and El Camino de la Muerte (Bolivia) …   Wikipedia

  • Živko Nikolić — (20 November 1941 17 August 2001) is a famous Montenegrin film director.BiographyŽivko Nikolić was born in Ozrinići near Nikšić, Montenegro, Yugoslavia, in 1941. He graduated the Art School in Herceg Novi where he was trained as a painter of… …   Wikipedia

  • Vesna Parun — (* 10. April 1922 in Zlarin; † 25. Oktober 2010 in Stubičke toplice[1]) war eine der angesehensten kroatischen Schriftstellerinnen. Bekannt wurde sie durch ihre Gedichte. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werke …   Deutsch Wikipedia

  • ùklinjati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. ùklinjēm, pril. sad. ùklinjūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ukleti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”