teoríja

teoríja
-e ž (ȋ) 1. skupek logično povezanih trditev, domnev, ki kaj znanstveno določa, razlaga: meritve so teorijo ovrgle, potrdile; postaviti novo teorijo; ekonomske, marksistične teorije; teorija časa, osebnosti; teorije o nastanku vesolja / razvojna teorija / znanstvena teorija // skupek logično urejenih spoznanj, načel, ki določa zakonitosti kake dejavnosti: izpopolniti, razviti teorijo; povezovati teorijo s prakso; teorija obrambe 2. navadno s prilastkom nauk o splošnih, bistvenih pojmih, oblikah kake dejavnosti: glasbena, likovna teorija; teorija avtomobilske vožnje / na glasbeni šoli poučuje teorijo; žarg., avt. vozniški kandidati delajo izpit najprej iz teorije 3. ekspr. skupek povezanih misli, trditev, ki kaj razlaga, utemeljuje: njegova teorija je, da beg ni mogoč; o dogodku ima svojo teorijo 4. splošna, abstraktna, od uresničevanja ločena spoznanja, načela: praksa prehiteva teorijo; neskladnost med teorijo in prakso / v teoriji je to lahko, v življenju pa je marsikaj drugače ◊ biol. selekcijska teorija po kateri je naravni izbor glavni tvorec novih vrst; darvinizem; filoz. spoznavna teorija filozofska disciplina, ki obravnava izvor, strukturo, metodo spoznavanja in veljavnost spoznanja; teorija odraza v marksistični filozofiji po kateri je spoznanje miselna slika, projekcija objektivnega, od zavesti neodvisnega sveta; fiz. (posebna) teorija relativnosti Einsteinova teorija prostora in časa, ki ne vključuje gravitacije; splošna teorija relativnosti Einsteinova teorija gravitacije; lingv. panonska teorija po kateri je jezik panonskih Slovanov podlaga stari cerkveni slovanščini; lit. literarna teorija nauk o vrstah in zvrsteh literarne umetnosti in o bistvu in oblikah besedne umetnine; sokolja teorija po kateri se v noveli kot vodilni motiv pojavlja tipičen predmet s simbolnim pomenom, h kateremu se pripoved pogosto vrača; teorija verza nauk o vrstah in oblikovnih zakonitostih verza; mat. teorija informacije ki proučuje količinske zakonitosti v zvezi z zbiranjem, prenašanjem in kodiranjem informacij; teorija množice; teorija števil ki raziskuje naravna števila in odnose med njimi; polit., soc. rasna teorija na biologizmu temelječa teorija, po kateri so značilnosti, lastnosti in pravice ljudi določene z njihovo raso; šah. teorija otvoritev

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • teorija — tèōrija ž DEFINICIJA 1. promišljeno i uopćeno znanje o nekoj pojavi ili o više pojava zasnovano na njihovim bitnim zakonitostima [teorija interpersonalne verifikacije] 2. a. osnovni znanstveni pojmovi promatrani uopćeno nasuprot pojedinačnom… …   Hrvatski jezični portal

 • teorija — teòrija dkt. Skai̇̃čių, krei̇̃vių, áibių teòrija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • teorija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Aukščiausia, labiausiai išplėtota mokslinio pažinimo rezultatų sistemingo pateikimo forma. Ji visapusiškai atskleidžia tiriamojo objekto esminius, dėsningus ryšius remdamasi kitomis mokslinio pažinimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • teorija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. theory vok. Theorie, f rus. теория, f pranc. théorie, f …   Automatikos terminų žodynas

 • teorija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. theory vok. Theorie, f rus. теория, f pranc. théorie, f …   Fizikos terminų žodynas

 • teorija — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Tikrovės reiškinių aiškinimas abstrakčia logine forma. atitikmenys: angl. theory vok. Theorie, f rus. теория, f pranc. théorie, f …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • teorija — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Tiriamąjį dalyką aiškinančių mokslinių teiginių sistema. atitikmenys: angl. theory vok. Theorie, f rus. теория, f pranc. théorie, f …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • teorija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Aukščiausia, labiausiai išplėtota mokslinio pažinimo rezultatų sistemingo pateikimo forma. Ji iki galo atskleidžia tiriamojo objekto esminius, dėsningus ryšius, remdamasi kitomis mokslinio… …   Sporto terminų žodynas

 • teorija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurios nors mokslo srities pagrindinių principų, idėjų visuma. kilmė gr. theōria – liudijimas, tyrimas atitikmenys: angl. theory vok. Lehre, f; Theorie, f rus. теория …   Sporto terminų žodynas

 • teorija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Senovės Graikijoje – miesto valstybės siųsta į Olimpijos žaidynes religinė prižiūrėtojų (gr. theoroi) grupė. kilmė gr. theōria – liudijimas, tyrimas atitikmenys: angl. theory vok. Lehre, f;… …   Sporto terminų žodynas

 • teorija — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Tiriamąjį dalyką paaiškinančių mokslo teiginių sistema. atitikmenys: angl. theory rus. теория …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”