církuški

církuški
-a -o prid. (ȋ) nanašajoč se na cirkus: cirkuški artisti in glumači; cirkuški ljudje; bil je cirkuški jahač / cirkuški voz; cirkuška arena / cirkuška predstava, točka // slabš. tak kot pri cirkuških ljudeh: čisto cirkuškega vedenja je

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • cirkuski — cìrkuskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na cirkus [cirkuska kola; cirkuski umjetnik; cirkuske atrakcije] ETIMOLOGIJA vidi cirkus …   Hrvatski jezični portal

  • cìrkuskī — cìrkusk|ī prid. koji se odnosi na cirkus [∼a kola; ∼i umjetnik; ∼e atrakcije] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • МАНЕЖ ЦИРКОВОЙ — арена в цирке в виде круга стандартного размера со специальным или сменным покрытием, обнесённая невысоким барьером (Болгарский язык; Български) цирков манеж (Чешский язык; Čeština) cirkusová manéž (Немецкий язык; Deutsch) Zirkusmanege… …   Строительный словарь

  • akròbat — m (akròbatkinja ž) onaj koji izvodi vježbe za koje je potrebna vještina i smjelost [cirkuski ∼]; artist ✧ {{001f}}fr. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍnj — m (ženka: kobila, mlado: ždrijebe) 〈G kònja, V kȍnju, D mn kònjima/kònjma jez. knjiž.〉 1. {{001f}}zool. a. {{001f}}sisavac (Equus caballus) iz porodice sisavaca kopitara (Equidae); domaća životinja za vuču i jahanje [bosanski ∼; jahaći ∼; ∼ za… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šȁtor — m 1. {{001f}}a. {{001f}}pokretljiv privremen zaklon od nepromočiva platna, kože i sl. za boravak na otvorenom mjestu, za smještaj vojnika, istraživača, planinara itd. [cirkuski ∼; podignuti ∼; srušiti ∼] b. {{001f}}platneni pokrivač koji štiti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šator — šȁtor m DEFINICIJA 1. a. pokretljiv privremen zaklon od nepromočiva platna, kože i sl. za boravak na otvorenom mjestu, za smještaj vojnika, planinara, kampera itd. [cirkuski šator; podignuti šator; srušiti šator] b. platneni pokrivač koji štiti… …   Hrvatski jezični portal

  • Rouault — (izg. rȗo), Georges (1871 1958) DEFINICIJA francuski slikar, grafičar i keramičar, ekspresionist, inspiriran francuskim srednjovjekovnim majstorima; redovnik »moderne umjetnosti«, stvara sugestivne tragigroteskne slike koje bilježe bijedu svijeta …   Hrvatski jezični portal

  • konj — kȍnj m (ženka: kobila, mlado: ždrijebe) <G kònja, V kȍnju, D mn kònjima/kònjma jez. knjiž.> DEFINICIJA 1. zool. a. sisavac (Equus caballus) iz porodice sisavaca kopitara (Equidae), domaća životinja za vuču i jahanje [bosanski konj; jahaći… …   Hrvatski jezični portal

  • akrobat — akròbat m DEFINICIJA onaj koji izvodi vježbe za koje je potrebna vještina i smjelost [cirkuski akrobat]; artist ETIMOLOGIJA fr. acrobate ← grč. acrobátēs: koji hoda na vršcima prstiju ≃ akrobateȋn: hodati na vršcima prstiju …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”