skloníti

skloníti
sklónim dov. (ȋ ọ́) premakniti zgornji del česa navzdol, proti tlom: ko je šel skozi vrata, je sklonil glavo; skloniti hrbet; skloniti glavo h komu, nad čim / labod je sklonil vrat; ekspr. pod težo snega so smreke globoko sklonile veje upognile / skloniti glavo v pozdrav; ob žalostni novici so se glave sklonile ● zastar. kaj ga je sklonilo, da je to storil nagnilo; na ukaz je molče sklonil glavo z gibom glave navzdol izrazil soglasje; ekspr. prej ali slej boš sklonil glavo se boš uklonil, vdal skloníti se 1. premakniti glavo, zgornji del telesa navzdol, zlasti naprej: sklonil se je in pobral kamen; sklonil se je, da bi zavezal čevelj; skloniti se nad zemljevid; skloniti se po poleno; skloniti se skozi okno / skloniti se pod težkim bremenom upogniti se 2. zastar. vzdigniti se, vzravnati se: bolnik se je napol sklonil v postelji / skloniti se kvišku, pokonci ● knjiž. dan se je sklonil zvečerilo se je; knjiž., ekspr. nihče se ni sklonil k meni mi ni pomagal; knjiž. mrak se je sklonil na zemljo zmračilo se je; ekspr. ko se je prižgala luč, se je takoj sklonil nad knjigo začel brati, študirati sklonívši star.: vstopil je, sklonivši glavo; sklonivši se k njemu, ga je tiho vprašal sklónjen -a -o: sklonjena drža, postava; s sklonjeno glavo, star. sklonjene glave je šel po cesti; sklonjen hoditi, sedeti

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sklòniti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. sklȍnīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. sklȍnjen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}maknuti da ne smeta; ukloniti b. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}zakloniti{{/ref}} c. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}sklonuti{{/ref}} 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skloniti — sklòniti svrš. <prez. sklȍnīm, pril. pr. īvši, prid. trp. sklȍnjen> (koga, što) DEFINICIJA 1. maknuti da ne smeta; ukloniti 2. (koga, što) a. v. zakloniti b. v. sklonuti 3. (se) maknuti se, izbjeći nezgodno mjesto ETIMOLOGIJA s (a) + v.… …   Hrvatski jezični portal

  • skloníti se — sklónem se dov. (ȋ ọ) nar. skloniti se sklonim se: sklone se in pobere kamen …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • uklòniti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ùklonīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùklonjen〉 1. {{001f}}(koga, što) premjestiti, skloniti da ne smeta 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}skloniti se (od čega), izmaknuti se, izbjeći što b. {{001f}}ustupiti svoje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukloniti — uklòniti (se) svrš. <prez. ùklonīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùklonjen> DEFINICIJA 1. (koga, što) premjestiti, skloniti da ne smeta 2. (se) a. skloniti se (od čega), izmaknuti se, izbjeći što b. ustupiti svoje mjesto drugome;… …   Hrvatski jezični portal

  • ùteći — (∅, se komu/čemu) svrš. 〈prez. utèčēm/ùteknēm (se), pril. pr. ùtekāvši (se), prid. rad. ùtekao (se)〉 1. {{001f}}(∅) skloniti se bježeći, pobjeći od koga, umaknuti komu 2. {{001f}}(se komu, čemu) a. {{001f}}naći utočište, skloniti se kod koga,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sklonuti — sklònuti (koga, što) svrš. <prez. sklȍnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. sklȍnuo> DEFINICIJA nagovoriti na što, privoljeti, pridobiti za što [sklonuli su ga da prebjegne]; skloniti ETIMOLOGIJA vidi skloniti …   Hrvatski jezični portal

  • sklonjiv — sklònjiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji se može ili dade lako skloniti 2. gram. deklinabilan ETIMOLOGIJA vidi skloniti …   Hrvatski jezični portal

  • sklanjati — sklȁnjati (koga, što, se) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. v. skloniti 2. gram. mijenjati riječ po padežima; deklinirati ETIMOLOGIJA vidi skloniti …   Hrvatski jezični portal

  • uteći — ùteći (se) svrš. <prez. utèčēm/ùteknēm (se), pril. pr. ùtekāvši (se), prid. rad. ùtekao (se)> DEFINICIJA 1. (Ø) skloniti se bježeći, pobjeći od koga, umaknuti komu 2. (se komu, čemu) a. naći utočište, skloniti se kod koga, zatražiti pomoć b …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”