bútara

bútara
-e ž (ú) 1. več kratko nasekanih in povezanih vej za kurjavo: delati butare; kuriti z butarami; skladovnica butar // več skupaj povezanih istovrstnih predmetov: zvezati v butaro; butara prekel, dračja / zastar. butara usnja sveženj; pren. težka butara let 2. v krščanskem okolju snop šibja in zelenja za cvetno nedeljo: nesti butaro v cerkev 3. slabš. nerodna, okorna ženska: ni je maral, ker je bila taka butara; kmečka butara

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • butara — s. f. [Brasil] Armadilha para animais bravios …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • líktorski — a o prid. (ȋ) nanašajoč se na liktorje: liktorske dolžnosti / liktorski snop v fašistični Italiji butara, sveženj šib z vanj zataknjeno sekiro kot simbol fašizma; liktorski sveženj pri starih Rimljanih butara, sveženj šib z vanj zataknjeno… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • БУТОР — Русское бутор Бернекер считает диалектическим и даже утверждает, очевидно, следуя Далю, что оно «nur für Sibirien und Orenburg bezeugt ist» (Berneker, s. 104; s. v. bútara), между тем как оно распространено едва ли не повсеместно и давно проникл …   История слов

  • begánica — e [tudi bǝg] ž (ȃ) nar. gorenjsko snop šibja in zelenja za cvetno nedeljo; butara: vitke in visoke beganice …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • brême — éna s (é ẹ) 1. težek predmet, ki se nosi navadno na ramenih: naložiti si breme; nositi breme na plečih; odložiti, odvreči breme z ramen; opotekati se pod težo bremena / maksimalno dovoljeno breme za vozilo tovor / nar. breme dračja butara,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bŕst — a m (ȓ r̄) nastavek lista, poganjka, komaj razvit iz popka: na drevju že poganjajo brsti; listni brst; napet brst; brst bukve; pren., knjiž. v sebi je začutila brst novega življenja í ž (ȓ) 1. nastavek lista, poganjka, komaj razvit iz popka:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bútarica — e ž (ú) manjšalnica od butara: povezati suhljad v butarico / butarica zobotrebcev / spletati butarico za cvetno nedeljo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • cvétovec — vca m (ẹ̑) nar. koroško, v krščanskem okolju snop šibja in zelenja za cvetno nedeljo; butara: nekateri so prinesli zelo visoke cvetovce …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dráčje — a s (ȃ) suho, odpadlo vejevje: nabirati dračje; suho dračje mu je pokalo pod nogami; butara dračja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • fašína — e ž (ȋ) grad. butara protja za dreniranje ali utrjevanje rečnih bregov: preprečiti odnašanje prsti s fašinami; vezači fašin; drenaža s fašinami …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”