projicírati

projicírati
-am nedov. in dov. (ȋ) 1. geom. s projicirnimi žarki skozi točke tvorbe presekati projekcijsko ploskev: projicirati kvadrat, piramido, premico; projicirati na krivo, ravno ploskev 2. z optično pripravo prenašati sliko na (projekcijsko) platno, steno: projicirati diapozitive, fotografije / projicirati celovečerni film 3. psih. podzavestno prenašati kaj iz lastne duševnosti na druge osebe, na predmete: projicirati neuresničene ambicije v sina; projicirati svoje želje v igro, sliko / nanjo projicira lastnosti, ki jih sam nima 4. publ. prenašati, prikazovati: projicirati na oder zapleten človeški lik / pisatelj je projiciral zgodovinski dogodek v živalski svet / projicirati svoja doživetja na papir zapisati projicíran -a -o: projicirana piramida; slika, projicirana na steno

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • projicírati — (što na što) dv. 〈prez. projìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. projìcīrān, gl. im. ānje〉 izvršiti/vršiti projekciju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • projicirati — projicírati (što na što) dv. <prez. projìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. projìcīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA izvršiti/vršiti projekciju ETIMOLOGIJA vidi projekcija …   Hrvatski jezični portal

  • prikázati — (što, se) svrš. 〈prez. prìkāžēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. prìkāzān〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}iznijeti (pismeno ili usmeno), saopćiti, pokazati, predočiti, objasniti, dati ocjenu o čemu b. {{001f}}izvesti (kazališnu predstavu),… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prikazati — prikázati svrš. <prez. prìkāžēm, pril. pr. āvši, prid. trp. prìkāzān> DEFINICIJA 1. (što) a. iznijeti (pismeno ili usmeno), saopćiti, pokazati, predočiti, objasniti, dati ocjenu o čemu b. izvesti (kazališnu predstavu), projicirati (film),… …   Hrvatski jezični portal

  • eksternalizirati — eksternalizírati (se) dv. <prez. eksternalìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. eksternalìzīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA neki unutrašnji sadržaj projicirati u vanjski, vansubjektivni svijet, kao takav… …   Hrvatski jezični portal

  • diapozitív — a m (ȋ) fot. pozitivna fotografska slika na filmu ali steklu, ki jo je mogoče projicirati: predvajati diapozitive; barvni diapozitivi; šola ima bogato zbirko diapozitivov; predavanje z diapozitivi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • fílm — 1 a m (í) 1. prozoren, prožen trak, prevlečen s snovjo, občutljivo za svetlobo: naviti film; vložiti film v kamero / fotografski, kinematografski, rentgenski film // tak trak s posnetki: projicirati film na široko platno; dobro ohranjen film;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • míkrofílm — a m (ȋ í) fot. film, ki je zelo malo občutljiv in služi za preslikavanje zlasti besedil: preslikati dokument, knjigo na mikrofilm; projektor za mikrofilme // tak film s posnetki: projicirati mikrofilm; mikrofilme zbira in hrani mestni arhiv;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • operatêr — ja m (ȇ) 1. zdravnik, ki operira: operater je svoje delo dobro opravil; je izvrsten operater; dela kot operater na kliniki 2. kdor dela s kakimi napravami ali nadzoruje njihovo delovanje: operater je moral projicirati film še enkrat; razpisati… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • projicíranje — a s (ȋ) glagolnik od projicirati: projiciranje kvadrata, točke; projiciranje na krivo, ravno ploskev / projiciranje diapozitivov, fotografij; priprava za projiciranje / projiciranje svoje notranjosti na zunanji svet …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”