prepustíti

prepustíti
-ím dov., prepústil (ȋ í) 1. dati komu pravico, možnost, da dobi kaj, do česar ima določeno pravico osebek: prepustiti hišo sinu; prepustiti komu sobo za dva meseca / kralj je moral prepustiti prestol sinu / prepustiti besedo drugemu diskutantu / prepustiti v last, uporabo ♦ jur. prepustiti komu uporabo, uživanje česa 2. dopustiti, da dobi, ima kdo drug to, kar izraža samostalnik: prepustiti svoje dekle drugemu; prepustiti funkcijo drugemu; tekač je moral prepustiti prvo mesto boljšemu tekmovalcu / prepustiti pobudo, vodstvo tekmecu / redko prepustiti komu tekmo brez boja predati 3. narediti, da se mora, more namesto osebka kdo drug ukvarjati s kom: prepustil je goste ženi, sam pa odšel na sestanek // z glagolskim samostalnikom narediti, da mora, more namesto osebka kdo drug narediti, opravljati kako delo: prepustiti nego bolne matere sestri / prepustil je ženi, da gospodari na kmetiji, sam pa odšel v tujino / prepustiti otroka v varstvo sosedi 4. z glagolskim samostalnikom dati komu drugemu možnost, da naredi, opravlja kako dejanje: prepustiti odločitev bratu; prepustiti sodbo bralcu / prepusti stvar meni, pa bo kmalu opravljena / zakon je prepustil določitev višine prispevka občinam 5. dopustiti, da kaj drugega odloča o čem, vpliva na kaj: tako pomembne stvari ne smemo prepustiti naključju, dobri volji koga / to vprašanje moramo prepustiti zgodovini 6. ne narediti ničesar a) da bi se spremenil določen položaj, oviralo določeno dejanje: prijel jo je za roko in ona mu jo je prepustila / ekspr. spet mu je prepustila svoje ustnice b) da bi se spremenilo stanje, delovanje koga: prepustiti koga revščini / prepustiti koga počasnemu umiranju / prepustiti koga njegovim mislim 7. star. predreti: prepustiti gnojno bulo; žulj se je prepustil ● ekspr. skrb za to kar meni prepusti za to bom (po)skrbel jaz; ekspr. delam prav ali narobe, to kar meni prepusti o tem ne sodi; ekspr. prepustiti kaj pozabljenju pozabiti kaj; ekspr. prepustiti koga samemu sebi, usodi ne poskrbeti zanj, ne pomagati mu prepustíti se 1. ne narediti ničesar, s čimer bi se nasprotovalo, upiralo a) določenemu dejanju koga: prepustila se je njegovemu objemu / čutil je, da se mu je plesalka popolnoma prepustila / ekspr. prepustiti se skrbnim rokam bolniške sestre b) določenemu delovanju česa: dvignil je veslo in se prepustil toku, valovom; ekspr. legel je na obalo in se prepustil soncu začel uživati v sončenju, začel se sončiti / prepustiti se splošnemu navdušenju // dopustiti, da nastopi odnos popolne odvisnosti: prepustiti se strastem / prepustil se je mamilom 2. ekspr., z oslabljenim pomenom izraža nastop a) stanja osebka, kot ga določa samostalnik: prepustiti se obupu, žalosti b) navadno z glagolskim samostalnikom intenzivne dejavnosti osebka, kot jo določa samostalnik: prepustiti se sanjarjenju / prepustil se je veselim mislim prepustívši zastar.: prepustivši konja hlapcu, je odšel v grad prepuščèn -êna -o: biti prepuščen sam sebi; obnoviti za majhno odškodnino prepuščeno skladišče ∙ ekspr. biti na milost in nemilost prepuščen komu postati, biti od koga popolnoma odvisen

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • prepustiti — prepùstiti svrš. <prez. prèpustīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prèpušten> DEFINICIJA 1. (što, komu) a. ustupiti kome što, ostaviti da tko raspolaže čime b. ostaviti koga da radi što i kako hoće 2. (se komu/čemu) predati se, prestati se… …   Hrvatski jezični portal

  • prepùstiti — (što, komu/čemu, se) svrš. 〈prez. prèpustīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prèpušten〉 1. {{001f}}(što, komu) a. {{001f}}ustupiti kome što, ostaviti da tko raspolaže čime b. {{001f}}ostaviti koga da radi što i kako hoće 2. {{001f}}(se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • predáti — dám dov., 2. mn. predáste in predáte; predál (á) 1. knjiž. izročiti, dati: predati rože z levo roko / predati knjigo kupcu / predati posestvo sinu / predati tatu miličnikom / premaganci so morali predati orožje / predati stavbo svojemu namenu /… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dȁti — (koga, što, komu što, se) svrš. 〈prez. dȃm/dádem/ dȁdnēm (se), pril. pr. dȃvši (se), imp. dȃj (se), aor. dȁdoh (2. i 3. l. dȁde) (se), prid. rad. dȁo (se), prid. trp. dȃn/dȃt〉 1. {{001f}}uručiti iz ruke u ruku, prepustiti kome što, predati 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prepuštati — prepúštati (što, komu, se) nesvrš. <prez. prèpūštām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. prepustiti ETIMOLOGIJA vidi prepustiti …   Hrvatski jezični portal

  • dati — dȁti (koga, što, komu što) svrš. <prez. dȃm/dádem/dȁdnēm, pril. pr. dȃvši, imp. dȃj, aor. dȁdoh (2. i 3. l. dȁde), prid. rad. dȁo, prid. trp. dȃn/dȃt> DEFINICIJA 1. uručiti iz ruke u ruku, prepustiti kome što, predati; podati 2. a. uroditi …   Hrvatski jezični portal

  • rôka — e in é ž, tož. ed. in mn. v prislovni predložni zvezi tudi róko róke (ó) 1. okončina človeka, ki se uporablja za prijemanje, delo: dvigniti, skrčiti roko; iztegovati roke proti materi; prekrižati roke na prsih; zlomiti si obe roki; dolge,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • báciti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. bácio se〉 1. {{001f}}nakon odraza pustiti cijelo tijelo da padne [∼ se na zemlju; ∼ se na krevet] 2. {{001f}}a. {{001f}}određenom voljnom kretnjom cijeloga tijela naglo doći u ležeći položaj [∼ se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bèspismenōst — ž osobina onoga koji je bespismen; nepismenost [prepustiti se ∼i] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cjèdilo — cjèdil|o sr stvar ili naprava kroz koju se što cijedi: 1. {{001f}}žarg. filtar, filter 2. {{001f}}cjediljka ⃞ {{001f}}ostati na ∼u ostati neispunjenih nada, ostati napušten, biti prevaren u onome za što je bilo izgleda, na što se moglo polagati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”