akolít

akolít
-a m (ȋ) rel. pripravnik za duhovniški poklic, za stopnjo nižji od subdiakona: pri obredih asistirajo leviti in akoliti

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • akolit — akòlīt m <G akolíta> DEFINICIJA 1. rel. vjernik laik kojemu je povjerena služba pomaganja svećeniku ili đakonu, posebice za vrijeme mise; ministrant 2. svijećnjak od dvije svijeće koji akoliti nose na svečanim misama 3. pren. onaj tko… …   Hrvatski jezični portal

  • akolitat — akolìtāt m <G akolitáta> DEFINICIJA rel. četvrti od četiriju nižih svećeničkih redova; red kojim se akolit uvodi u službu ETIMOLOGIJA vidi akolit …   Hrvatski jezični portal

  • akolutija — akolùtija ž DEFINICIJA pravosl. zbirka propisa koji se odnose na vršenje liturgijskih čina u istočnim crkvama; odgovara oficiju (časoslovu) u zapadnim crkvama ETIMOLOGIJA vidi akolit …   Hrvatski jezični portal

  • akolitirati — akolitírati (Ø, komu) dv. <prez. akolìtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA (iz)vršiti službu akolita ETIMOLOGIJA vidi akolit …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”