ogórčenje

ogórčenje
-a s (ọ̑) jeza, razburjenje, ker je bilo kršeno etično, moralno načelo: takšno dejanje je povzročilo veliko ogorčenje / ekspr. val, vihar ogorčenja se še ni polegel

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ogorčenje — ogorčénje sr DEFINICIJA stanje onoga koji je ogorčen [izraziti ogorčenje]; ogorčenost ETIMOLOGIJA vidi ogorak …   Hrvatski jezični portal

  • ogorčénje — sr stanje onoga koji je ogorčen [izraziti ∼]; ogorčenost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škandál — a m (ȃ) 1. nemoralno, nečastno dejanje, ravnanje, ki vzbuja ogorčenje, zgražanje javnosti: narediti, preprečiti škandal; urediti zadevo brez škandala; biti zapleten v škandal / ne delaj mi škandala, brž odidi / gospodarski, ljubezenski,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • rêči — rêčem dov., tudi rekó; rêci recíte; rékel rêkla (é) 1. izoblikovati glasove, besede z govorilnimi organi: te besede nisem rekel; reci a / otrok že reče mama zna reči / na vse obtožbe ni rekel niti besede je molčal, bil tiho; kar podivja, samo če… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • srám — a tudi ú m (ȃ) star. spolovilo, zlasti žensko: pokriti si sram ú tudi a m (ȃ) 1. neprijeten, neugoden občutek, ki nastane iz zavesti o neprimernosti, nečastnosti lastnega ravnanja, stanja: obšel ga je sram; občutiti sram; postajati rdeč od… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • gôrko — pril. 〈komp. gȍrče〉 na gorak način, tako da se osjeća ogorčenje ili žalost; s gorčinom, ogorčeno ⃞ {{001f}}∼ plakati jako plakati s velikom tugom; ∼ (ćeš) se kajati jako (ćeš) se kajati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • indignácija — indignácij|a ž izražavanje nezadovoljstva, zlovolja zbog nedolična ili nepravedna postupanja [stanje ∼e; s ∼om]; negodovanje, srdžba, gnjev, jarost, ljutnja, ogorčenje, gnušanje, gađenje, odbojnost, indigniranost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rèvolt — m 1. {{001f}}jako negodovanje, ozlojeđenost, oštro opiranje, ogorčenje 2. {{001f}}ustanak, pobuna ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁblāzan — sȁblāzan1 ž 〈G azni, I azni/ ažnju〉 1. {{001f}}ono što izaziva javno negodovanje i moralno ogorčenje; skandal [izazvala je ∼ golotinjom] 2. {{001f}}nakaza, rugoba 3. {{001f}}ono što navodi na grijeh; iskušenje sȁblāzan2 prid. 〈odr. znī〉 koji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ògōrčenōst — ž , {{c=1}}v. {{ref}}ogorčenje{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”