ôče

ôče
-éta m, im. mn. očétje tudi očéti (ó ẹ́) 1. moški v odnosu do svojega otroka: njegov oče je padel v narodnoosvobodilnem boju; ima še očeta in mater; ubogati očeta; dober, skrben oče; dragi, ljubi oče; materin oče; skrbi zanj kot pravi oče požrtvovalno / po očetu so si v sorodu / ekspr. svojim učencem je bil drugi oče / kot nagovor počakaj, oče // moški, ki ima otroka: je oče dveh otrok; postal je oče / domnevni oče; družinski oče; nezakonski oče ki ob rojstvu otroka ni poročen z otrokovo materjo // (živalski) samec, ki ima mladiča: oče konja / mati in oče nagrajenega psa imata odličen rodovnik 2. v zvezi stari oče oče očeta ali matere: varuje ga stari oče; obiskati starega očeta // nav. mn., ekspr. prednik: naši očetje so živeli tu; zavreči vero očetov 3. zlasti v kmečkem okolju naslov za starejšega poročenega moškega, navadno gospodarja: sosedov oče so mi to povedali; hišni oče; oče župan 4. član samostanskega reda, ki je duhovnik: častiti očetje so se zbrali / očetje frančiškani / kot pristavek k imenu oče [o.] Marko Pohlin // rel. naslov za duhovnika: oče spovednik 5. ekspr., s prilastkom idejni utemeljitelj, pobudnik: je oče eksistencialistične filozofije; oče lirike / prav oni so očetje vsega gorja povzročitelji / duhovni oče vstaje ● ekspr. lahko bi ji bil oče v primeri z njo je star; otrok je po očetu ima njegove lastnosti; ekspr. fant je cel, izrezan oče zelo mu je podoben; star. duhovni oče duhovnik; krušni oče očim; rednik, hranitelj; ekspr. mestni očetje člani mestne uprave; preg. ti očeta do praga, sin tebe čez prag slabo ravnanje s starši se zelo maščujerel. beli očetje red, ki se ukvarja z misijonskim delom v Afriki; cerkveni očetje krščanski pisatelji iz prvih sedmih stoletij; koncilski oče kardinal, škof, vrhovni redovni predstojnik kot zakoniti odločujoči udeleženec na koncilu; nebeški Oče Bog; sveti oče papež

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • Océ — N.V. Type Naamloze vennootschap Traded as Euronext: OCE …   Wikipedia

 • Océ — N.V. Rechtsform AG (global) ISIN NL0000354934 Gründung …   Deutsch Wikipedia

 • Oce — Océ Océ Création 1927 …   Wikipédia en Français

 • oce — oce·an·ic; oce·a·nid; oce·an·i·ty; oce·lot; oce·an·i·an; …   English syllables

 • Océ — Création 1927 Siège social …   Wikipédia en Français

 • OCE — son unas siglas que pueden referirse a: Organización de Cooperación Económica; o Overall Consumption Effectiveness. Oficial de comercio exterior. (En México) Esta página de desambiguación cataloga artículos relacionados con el mismo título. Si… …   Wikipedia Español

 • OCE — officer conducting the exercise …   Military dictionary

 • OCE — Office of Continuing Education (Community » Educational) Office of Continuing Education (Academic & Science » Universities) *** Ontario Centres of Excellence (Business » Firms) * Open Collaborative Environment (Computing » Networking) * Office of …   Abbreviations dictionary

 • OCE-BR — Organización Comunista de España Bandera Roja (International » Spanish) …   Abbreviations dictionary

 • OCE — • Open Collaborative Environment • Ocean Color Experiment NASA • Ocean City, MD, USA internationale Flughafen Kennung …   Acronyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”