obrèd

obrèd
-éda m (ȅ ẹ́) navadno s prilastkom 1. javno slovesno dejanje v predpisani, ustaljeni obliki sploh: laični obredi pri podelitvi imena; poročni obred na magistratu; to so bili stari pravni obredi; obred promocije // javno versko dejanje v predpisani, ustaljeni obliki: udeležiti se obreda; duhovnik opravlja obrede / pogreb s cerkvenim obredom; verski obred / magični obredi prvotnih ljudstev ♦ etn. pomladanski obredi; ženitovanjski obred // ed., rel. skupek pravil, določil, po katerih se opravlja bogoslužje: v pravoslavni cerkvi se uporablja vzhodni obred; katoliška cerkev zahodnega obreda / opraviti mašo po vzhodnem obredu / velikonočni obred 2. nav. šalj. dejanje, opravilo: večerja je pri nas družinski obred; umivanje las je zanjo pravi lepotni obred / obred pospravljanja

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • obred — òbred m DEFINICIJA 1. rel. a. ukupnost bogoštovnih čina u monoteističkim vjerama [kršćanski: rimokatolički, grkokatolički, pravoslavni, adventistički obred itd.; islamski obred] b. ukupnost čina koji uspostavljaju odnos s višim bićem ili bićima… …   Hrvatski jezični portal

  • òbred — m 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}ukupnost bogoštovnih čina u monoteističkim vjerama [kršćanski: rimokatolički, grkokatolički, pravoslavni, adventistički ∼ itd.; islamski ∼] b. {{001f}}ukupnost čina koji uspostavljaju odnos s višim bićem ili bićima… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • galikanski — galìkānskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na galikance i galikanizam SINTAGMA galikanski obred crkv. obred koji se javlja na području Francuske (do 8. st., kada ga zamjenjuje rimski obred); galikansko pjevanje glazb. francuska (provansalska)… …   Hrvatski jezični portal

  • ritual — ritùāl m <G rituála> DEFINICIJA 1. a. skup obreda neke religije, propisi o vršenju određenih obreda i ceremonija b. obred 2. kat. liturgijska knjiga koja sadrži propisane tekstove i postupke za izvođenje obreda izvan mise; obrednik 3. psih …   Hrvatski jezični portal

  • semahana — semahàna ž <G mn semahánā> DEFINICIJA isl. prostorija u tekiji gdje se obavlja derviški obred (zikir) ETIMOLOGIJA tur. semahane ← perz. sima̕hāne ← arap. simā̕ ḫāne: derviški obred …   Hrvatski jezični portal

  • obredni — ȍbrēdnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na obred SINTAGMA obredna poezija knjiž. lirske narodne pjesme koje se izvode u sklopu određenog obreda ETIMOLOGIJA vidi obred …   Hrvatski jezični portal

  • máša — e ž (á) 1. rel. glavni verski obred, ki ga opravlja duhovnik pri oltarju: mašo bo opravil župnik / črna maša ki se opravlja v črnih oblačilih za umrle; nedeljska, slovesna maša; nova maša prva maša, ki jo opravi duhovnik po mašniškem posvečenju;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • obréden — dna o prid. (ẹ̑) 1. nanašajoč se na obred: obredno besedilo / obredni jezik je bil takrat latinski; obredne knjige; obredna posoda; obredna oblačila / črnski obredni plesi; obredne maske ♦ etn. obredni kruh kruh, pečen ob krstu, poroki in za… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vzhóden — dna o prid., vzhódnejši (ọ̑) nanašajoč se na vzhod: a) vzhodni del države, gorovja; cesta obide mesto po vzhodni strani / vzhodna Italija / vzhodna smer / veter piha z vzhodne strani z vzhoda; na vzhodno stran se razprostirajo gozdovi na vzhod,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vzhódnosírski — a o prid. (ọ̑ ȋ) rel., v zvezi vzhodnosirski obred obred vzhodne katoliške cerkve v nekdanji vzhodni Siriji …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”