meníti

meníti
-ím tudi méniti -im dov., méni tudi mêni (ȋ í; ẹ̄) zastar. menjati: menila sta obleko, da ju niso spoznali / to meni slabost v moč ------ in méniti -im, tudi méniti -im nedov. (ȋ ẹ́; ẹ́) 1. knjiž., z odvisnim stavkom imeti povedano glede na svoje védenje, poznavanje za resnično: menijo, da je bila stavba zgrajena v desetem stoletju; menila sva, da bova kmalu na cilju, pa sva bila šele na pol poti; strokovnjaki menijo, da to ni bila samo nesreča / menim, da bo deževalo zelo verjetno bo deževalo // izraža omejitev povedanega na osebni odnos; misliti: menijo, da bi bilo potrebno spremeniti predpise; za ta problem, o tem problemu so menili, da ni dobro rešen; osebno menim, da ravna prav / ekspr. časopis meni, da se bodo razmere uredile / kaj menite vi o tem človeku sodite 2. knjiž., z nedoločnikom imeti namen, nameravati: menil sem iti tja, toda zdaj je že prepozno; menil ga je pohvaliti, posvariti / nisem te menil prizadeti, žaliti; elipt. s tem nisem menil nič hudega; še dolgo menim ostati med vami 3. knjiž. izraža točno, konkretno določitev predmeta; misliti: koga menite? Očeta menim, ne tebe; to je kraj, ki ga je menil brodnik; s temi besedami meni njega / ko govori o uspehu, meni sosedove / odšel boš nazaj. Kako to meniš 4. knjiž., v medmetni rabi, v zvezi z ali, kaj izraža začudenje, nejevoljo; misliti: kje se le mudiš, ali meniš, da čas kradem; kaj meniš, da tega nisem vedel // v zvezi s kaj izraža podkrepitev trditve: to so res velike reči, kaj meniš / kaj menite, tega ne bo nikoli pozabil 5. knjiž. reči, dejati: to ni lepo in prav, meni oče; lahko greste, meni zaničljivo, toda prej plačajte meníti se in méniti se, tudi méniti se 1. pog. izmenjavati mnenja, misli z govorjenjem; govoriti: le kaj so se menili; meniti se o vsakdanjih stvareh; z njim se noče meniti; dolgo, prijateljsko se meniti / menili so se samo slovensko / ekspr. vsa vas se meni o tem / v mislih se meniti s kom 2. nar. biti s kom v normalnih odnosih; govoriti: ti dve družini se že dolgo ne menita 3. navadno z nikalnico, v zvezi z za imeti, kazati željo, pripravljenost spoznati kaj, ukvarjati se s čim: nihče se ne meni za njegove ideje; še za kupčijo se več ne meni / za znance se ne meni, ampak živi sam zase ne želi imeti stikov z njimi; ekspr. za ženske se ni nikoli dosti menil ni čutil potrebe po njihovi družbi, po ljubezenskih odnosih z njimi // skrbeti za kaj, ukvarjati se s čim: za te grobove se nihče ne meni; še za lastne otroke se ne meni 4. navadno z nikalnico, v zvezi z za biti do česa v takem odnosu a) da vpliva na ravnanje: ni se menil za njene besede, nasvete, svarila, ampak je vztrajal pri svojem; ni se menil za nevarnosti, okoliščine / za stezo se ni več menila, ampak je tekla kar počez / ekspr. gospodarstvo se ne meni za naravne lepote b) da vzbudi čustven odziv: ne meni se za trpljenje ljudi; za to, da ga je pognal v smrt, se ne meni dosti ● nar. za te besede se bomo še kje drugje menili zaradi njih se boš moral še zagovarjati, braniti; nar. takrat ji je oče prepovedal meniti se z njim gojiti (medsebojna) ljubezenska čustva mené zastar.: govoril je nemško, mene, da tujec drugače ne zna menèč -éča -e: to je rekel, meneč njega; žalosten se je vračal, meneč, da najde hčer mrtvo; odšel je, ne meneč se za nevarnost; glasno meneča se dekleta ménjen -a -o: knjiž. ne ve se, kaj je bilo menjeno s temi besedami

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • skȁmeniti — (koga, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. skȁmenjen〉 1. {{001f}}(se) a. {{001f}}postati kamen, pretvoriti se u kamen; okameniti se, petrificirati se b. {{001f}}pren. ostati nepokretan, ukočiti se (od naglog uzbuđenja, vrlo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • meni — MENÍ, menesc, vb. IV. tranz. 1. A hotărî de mai înainte; a decide, a dispune; a destina, a sorti. ♦ tranz. şi intranz. A exprima o dorinţă în favoarea cuiva; a ura2. ♦ (În credinţe şi superstiţii) A predestina, a ursi. ♢ (înv.) A prevesti, a… …   Dicționar Român

 • mean — I. verb (meant; meaning) Etymology: Middle English menen, from Old English mǣnan; akin to Old High German meinen to have in mind, Old Church Slavic měniti to mention Date: before 12th century transitive verb 1. a. to have in the mind as a purpose …   New Collegiate Dictionary

 • Бруней — Государство Бруней Даруссалам Negara Brunei Darussalam …   Википедия

 • Malaysian literature — Life in Malaysia Culture Cuisine Demographics Economy Education Ethnic groups Film Health Holidays Languages Litera …   Wikipedia

 • mahdiu — MAHDÍU s.m. Conducător şi profet la musulmani. – Din fr. mahdī. Trimis de tavilis, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 MÁHDIU s.m. Nume dat de mai multe secte musulmane celor care sunt consideraţi ca trimişi ai lui Alah, meniţi să desăvârşească opera lui …   Dicționar Român

 • menit — MENÍT, Ă, meniţi, te, adj. 1. Care are menirea, rostul, misiunea, sarcina (de a...); care are scopul (să...); hotărât, sortit, destinat, ursit, predestinat. 2. (În credinţe şi superstiţii) Descântat; vrăjit, fermecat. – v. meni. Trimis de… …   Dicționar Român

 • ser — SER, seruri, s.n. Partea lichidă a sângelui. ♦ Lichid extras din sânge sau preparat pe cale artificială care conţine un anumit anticorp sau o secreţie glandulară şi este folosit în scopuri terapeutice. ♢ Ser sangvin = plasmă sangvină din care s a …   Dicționar Român

 • meinen — meinen1 Vsw äußern, der Meinung sein std. (8. Jh.), mhd. meinen, ahd. meinen, meinan, as. mēnian meinen, erwähnen, bezwecken Stammwort. Aus wg. main ija Vsw. meinen, erwähnen , auch in ae. mǣnan, afr. mēna. Außergermanisch vergleicht sich akslav …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • mean — {{11}}mean (adj.1) low quality, c.1200, shared by all, from imene, from O.E. gemæne common, public, general, universal, shared by all, from P.Gmc. *ga mainiz possessed jointly (Cf. O.Fris. mene, O.S. gimeni, M.L.G. gemeine, M.Du. gemene, Du.… …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”