legácija

legácija
-e ž (á) polit. diplomatsko predstavništvo kake države v tuji državi, za stopnjo nižje od veleposlaništva; poslaništvo: osebje legacije

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • legacija — legácija ž DEFINICIJA dipl. 1. misija u stranu državu koju vodi ministar 2. prijedlog koji diplomatski predstavnik jedne zemlje daje predstavniku strane zemlje ETIMOLOGIJA lat. legatio …   Hrvatski jezični portal

  • legacija — legãcija sf. (1) TrpŽ pasiuntinybė: Visas legacijas kad tuojau atduotų S.Dauk. Evangelija apie legaciją Jono Viešpatiesp DP16 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • legacijski — legácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na legaciju ETIMOLOGIJA vidi legacija …   Hrvatski jezični portal

  • legat — lègāt m <G legáta> DEFINICIJA 1. onaj kojega šalje papa s posebnim zadatkom [papa je 1203. poslao svoga legata da ustanovi je li istina da podanici Kulina bana nisu heretici, nego katolici]; izaslanik, poslanik 2. pravn. odredba kojom… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”