kvalificírati

kvalificírati
-am dov. in nedov. (ȋ) narediti koga sposobnega za opravljanje določenega dela, usposobiti: kvalificirati turistične delavce; kvalificirati je treba delovno silo; kvalificiral se je z delom in učenjem / šola jih je kvalificirala za različne dejavnosti // publ. označiti, opredeliti: to dejanje je težko kvalificirati ◊ lingv. kvalificirati besedo določiti ji kvalifikator kvalificírati se šport. z zmago v tekmovanju priti v višje ali končno tekmovanje: celotna ekipa se je kvalificirala v finale kvalificíran -a -o: bil je kvalificiran za telesno delo / kvalificirani delavec delavec na delovnem mestu, za katero je potrebna poleg osnovnošolske še nižja strokovna ali poklicna izobrazbasoc. kvalificirana večina glasov pri volitvah več kot dvotretjinska večina glasov

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kvalificirati — kvalificírati (koga, što, se) dv. <prez. kvalifìcīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. odrediti/određivati (se) prema vrijednosti ili kakvoj odlici, osobini ili svojstvu [kvalificirati se za viši …   Hrvatski jezični portal

  • kvalificírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. kvalifìcīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}odrediti/određivati (se) prema vrijednosti ili kakvoj odlici, osobini ili svojstvu [∼ se za viši stupanj natjecanja] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nekvalificiran — nekvalifìcīrān prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji nije osposobljen [nekvalificiran rad rad koji ne zahtijeva posebnu stručnu spremu]; neškolovan 2. koji nije ovlašten ETIMOLOGIJA ne + v. kvalificirati, kvalificiran …   Hrvatski jezični portal

  • okvalificirati — okvalificírati svrš. <prez. okvalifìcīrām, pril. pr. āvši, prid. trp. okvalifìcīrān> DEFINICIJA odrediti vrijednost komu ili čemu; ocijeniti ETIMOLOGIJA o (b) + v. kvalificirati …   Hrvatski jezični portal

  • kvalifikacija — kvalifikácija ž DEFINICIJA 1. (Ø) određenje vrijednosti, prikladnosti, valjanosti čega [pozitivna/negativna kvalifikacija] 2. (za što) potrebni uvjeti u znanju i formalnim dokazima za kakav posao ili službu [imati kvalifikacije]; stručna sprema 3 …   Hrvatski jezični portal

  • kvalifikacijski — kvalifikácījskī prid. DEFINICIJA koji sadrži princip kvalifikacije, koji se zasniva na kvalifikaciji, koji se sastoji u kvalificiranju [kvalifikacijski ispit]; kvalifikacioni ETIMOLOGIJA vidi kvalificirati …   Hrvatski jezični portal

  • kvalifikacioni — kvȁlifikaciōnī prid. DEFINICIJA v. kvalifikacijski ETIMOLOGIJA vidi kvalificirati …   Hrvatski jezični portal

  • kvalifikativ — kvalifikàtīv (Ø, čega) m <G kvalifikátiva> DEFINICIJA mjerilo za određivanje kakvoće ETIMOLOGIJA vidi kvalificirati …   Hrvatski jezični portal

  • kvalificirano — kvalifìcīrano pril. DEFINICIJA na kvalificiran način; osposobljeno, valjano, prikladno ETIMOLOGIJA vidi kvalificirati …   Hrvatski jezični portal

  • kvalificiranost — kvalifìcīrānōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je kvalificiran; osposobljenost ETIMOLOGIJA vidi kvalificirati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”