kampánjski

kampánjski
-a -o prid. (ȃ) nav. slabš. ki poteka, traja močneje le v krajših razdobjih: učenje ne sme biti kampanjsko, ampak trajno / kampanjske akcije kampánjsko prisl.: delati kampanjsko

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • kampanjski — kàmpanjski pril. DEFINICIJA u znaku kampanje, onako kao kampanja [učiti kampanjski]; povremeno ETIMOLOGIJA vidi kampanja …   Hrvatski jezični portal

  • kàmpanjski — pril. u znaku kampanje, onako kao kampanja; povremeno [učiti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kampanjski — kàmpanjskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na kampanju i kampanjce ETIMOLOGIJA vidi kampanja …   Hrvatski jezični portal

  • kampánjac — m (kàmpānjka ž) 〈G njca, N mn njci, G kàmpānjācā〉 žarg. onaj koji uči ili radi što kampanjski, u posljednji trenutak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kampanjac — kampánjac m <G njca, N mn njci, G kàmpānjācā> DEFINICIJA žarg. onaj koji uči ili radi što kampanjski, u posljednji trenutak ETIMOLOGIJA vidi kampanja …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”