gostáča

gostáča
-e ž (á) redko gostačka: še beraška gostača je imela ob nedeljah svileno ruto

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”