ánglosaksónski

ánglosaksónski
-a -o prid. (ȃ-ọ̑) nanašajoč se na Anglosaksonce: anglosaksonski jezik // nanašajoč se na Angleže ali angleško govoreče Američane: ekonomika anglosaksonskih dežel

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • anglosaksonski — anglosàksōnskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na Angle i Sase; anglosaski 2. pov. koji se odnosi na a. Engleze i Amerikance (iz SAD a) b. Britance i Amerikance (iz SAD a) 3. naziv za narode (Anglosasi, Anglosaksonci) kojima je materinji jezik …   Hrvatski jezični portal

  • anglosàksōnskī — anglosàksōnsk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na Angle i Sase; anglosaski 2. {{001f}}pov. koji se odnosi na a. {{001f}}Engleze i Amerikance (iz SAD a) b. {{001f}}Britance i Amerikance (iz SAD a) 3. {{001f}}naziv za narode (Anglosasi,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dekadski — dèkādskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1 9, te 0; dekadni, desetični, usp. binarni (2), oktalan, heksadecimalan… …   Hrvatski jezični portal

  • anglosȁskī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}anglosaksonski{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèkādskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1–9, te 0; desetični, {{c=1}}usp. {{ref}}binarni (2){{/ref}} ∆ {{001f}}∼ razlomak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Aelfric — (izg. èlfrik) (zvan Grammaticus) (955 1020) DEFINICIJA anglosaksonski pisac crkvenih propovijedi koje se uvrštavaju među najbolja djela staroengleske književnosti …   Hrvatski jezični portal

  • anglosaski — anglosȁskī prid. DEFINICIJA v. anglosaksonski ETIMOLOGIJA vidi Anglosaksonac …   Hrvatski jezični portal

  • anglo- — DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači engleski, koji se odnosi na Engleze, Englesku [anglofil; anglosaksonski] ETIMOLOGIJA lat. Anglus: Englez …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”