diskéta

diskéta
-e ž (ẹ̑) elektr. upogljiva, vrtljiva magnetna plošča, zaščitena s papirnato, plastično ovojnico, za shranjevanje informacij: vstaviti disketo v računalnik / dvostranska, enostranska disketa

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • diskèta — ž 〈G mn diskétā〉 inform. vanjski, prijenosni medij različitih formata …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • disketa — diskèta ž <G mn diskétā> DEFINICIJA inform. vanjski, prijenosni medij različitih formata (npr. floppy disk, zip disk i sl.) ETIMOLOGIJA vidi disk …   Hrvatski jezični portal

  • instalácījskī — instalácījsk|ī prid. koji se odnosi na instalaciju [∼a disketa] ∆ {{001f}}∼i program inform. program koji služi instalaciji nekog programa, uređaja ili operativnog sistema …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • màgnētnī — màgnētn|ī prid. koji sadrži magnet, koji ima svojstva magneta [∼a privlačnost] ∆ {{001f}}∼a igla lagani magnet, igla koja se sama postavlja u smjeru Zemljinog magnetskog polja; ∼a vrpca plastična, metalna ili papirna vrpca obložena ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vírus — m 1. {{001f}}biol. parazitski mikroorganizam koji izaziva bolest, ob. nosi naziv prema bolesti koju uzrokuje 2. {{001f}}pren. izvor nekog zla 3. {{001f}}inform. program koji inficira kompjuterske datoteke, ob. putem zaraženih disketa ili preko… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • magnetni — màgnetnī prid. DEFINICIJA koji sadrži magnet, koji ima svojstva magneta [magnetna privlačnost] SINTAGMA magnetna igla lagani magnet, igla koja se sama postavlja u smjeru Zemljinog magnetskog polja; magnetna oluja meteor. nagla promjena magnetskog …   Hrvatski jezični portal

  • boot — (izg. bȗt) m DEFINICIJA inform. pokretanje računala i operativnog sustava SINTAGMA boot disk (disketa, CD ROM) medij na kojem se nalaze početni, neophodni programi za pokretanje računala, usp. butati ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

  • virus — vírus m DEFINICIJA 1. biol. parazitski mikroorganizam koji izaziva bolest, ob. nosi naziv prema bolesti koju uzrokuje 2. pren. izvor nekog zla 3. inform. program koji inficira kompjuterske datoteke, ob. putem zaraženih disketa ili preko Interneta …   Hrvatski jezični portal

  • disk — dȉsk m <N mn ovi> DEFINICIJA 1. tanja ploča okrugla oblika posebne namjene (npr. u automobilskim kočnicama); diskos 2. anat. pločica izgrađena od hrskavice ili vezivnog tkiva koja se nalazi između dvaju zglobnih tijela (npr. u kralješnici)… …   Hrvatski jezični portal

  • floppy — (izg. flȍpi) prid. DEFINICIJA inform., ob. u: SINTAGMA floppy disk (izg. floppy dȉsk), v. disketa; floppy drive (izg. floppy drȃjv) računalni dio koji služi za čitanje i pisanje po disketama; disketna jedinica ETIMOLOGIJA engl.: savitljiv,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”