vkŕcati

vkŕcati
-am dov. (r̄) spraviti koga s kopnega na ladjo: vkrcati potnike / vkrcati izletnike na ladjo; vkrcati brodolomce v rešilne čolne // publ. naložiti, natovoriti (na ladjo): vkrcati blago, tovor; topove so že vkrcali vkŕcati se stopiti, oditi s kopnega na ladjo: ko so se potniki vkrcali, je ladja odplula; vkrcati se v Kopru / skrivaj se vkrcati na ladjo / vkrcati se za Ameriko // stopiti, oditi v letalo: stevardesa počaka, da se potniki vkrcajo ● šalj. izletniki so se vkrcali na vlak so vstopili v vlak; šalj. vkrcala sta se v podstrešno sobico vselila vkŕcan -a -o: teža vkrcanega tovora; brodolomci so že vkrcani

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • fêrryboat — in fêribot a [feribot] m (ȇ) navt. ladja za prevoz vozil in potnikov, zlasti na večje razdalje: vkrcati avtomobile na ferryboat …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pilót — 1 a m (ọ̑) 1. kdor je usposobljen za pilotiranje, vodenje letala, vesoljske ladje: postal je pilot; letalski, vesoljski pilot; pilot helikopterja / civilni, vojaški pilot; jadralni, motorni pilot; pomožni, poskusni pilot 2. pomorski strokovnjak …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prekomórnik — a m (ọ̑) knjiž. ladja, ki vozi čez morje: vkrcati se na prekomornik; kapitan velikega prekomornika …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tránsatlántik — a m (ȃ ā) knjiž. ladja, ki vozi čez Atlantik: vkrcati se na transatlantik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tríjámbornica — e ž (ȋ ā) ladja s tremi jambori: vkrcati se na trijambornico; pluti s trijambornico; kapitan trijambornice …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • trójámbornik — a m (ọ̑ ȃ) trojambornica: vkrcati se na trojambornik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vkŕcanje — a s (r̄) glagolnik od vkrcati: določiti kraj in čas vkrcanja; vkrcanje potnikov; dovoljenje za vkrcanje / vkrcanje prtljage …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zaplèt — éta m (ȅ ẹ) 1. glagolnik od zaplesti: zaplet vrvi / napovedati nevaren zaplet položaja 2. dogodek, dejstvo, ki zavira, otežuje normalen potek česa: vkrcati se brez zapletov; pri pogajanju je prihajalo do zapletov; zapleti ob prehodu meje //… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”