transákcija

transákcija
-e ž (á) ekon. poslovno dejanje pri kupoprodajnih odnosih, pri katerem dobi vsaka stran določeno vrednost: izpeljati, opraviti transakcijo; knjižiti transakcije / denarne, devizne transakcije / poslovne transakcije; pren., publ. velikopotezne diplomatske transakcije

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • transàkcija — transàkcij|a ž 1. {{001f}}čin kojim se obavlja nagodba, ugovor kojim strane zaključuju spor ili sprečavaju da se pojavi, dajući ustupke u cijeni ili drugim elementima 2. {{001f}}bank. veći posao, ob. posao zaključen bez viđenja osobe ili gotova… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bilančni — bilànčnī (bìlānčnī) prid. DEFINICIJA ono što pripada bilanci, što ima svojstva bilance SINTAGMA bilančne pozicije ekon. osnove strukture bilance; razvrstavanje, a potom grupiranje imovine, dugova i kapitala po određenom kriteriju; bilančne… …   Hrvatski jezični portal

  • lombard — lòmbārd m DEFINICIJA ekon. kredit kod kojega dužnik daje vjerovniku u zalog određenu pokretnu imovinu (u Lombardiji je postojala još od srednjeg vijeka trgovačka tradicija u obavljanju ovakvih transakcija) ETIMOLOGIJA vidi Lombardija …   Hrvatski jezični portal

  • back office — (izg. bȅk ȍfis) m DEFINICIJA bank. dijelovi organizacijske jedinice brokersko dilerskih tvrtki koji nisu zaduženi za prodaju vrijednosnih papira, nego za evidenciju, obračun i konfirmaciju transakcija i ostale administrativne poslove ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • broker — brȍker m DEFINICIJA bank. ekon. razg. 1. onaj koji na burzi trguje ili posreduje u kupnji i prodaji vrijednosnih papira i dionica, burzovni stručnjak, posrednik; mešetar, senzal 2. tvrtka ili pojedinac unutar tvrtke koji obično nije vlasnik… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”