socializácija

socializácija
-e ž (á) glagolnik od socializirati: socializacija otrok; potek socializacije / socializacija vasi / socializacija gospodarstva ♦ soc. primarna v družini, sekundarna v izobraževalnem procesu, terciarna socializacija v širšem družbenem okolju

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • socializacija — socializãcija dkt. Integrãcija į visúomenę (socializãcija) vỹksta per darbi̇̀nę pažinti̇̀nę vei̇̃klą, savi̇̀veiklą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • socializacija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuomeniškai vertingos asmenybės formavimas kryptingu ugdymu ir aplinkos veiksniais. Šį sociologijos terminą perėmė pedagogai ir juo žymi visą auklėjimo (siaurąja prasme) procesą (pasaulėžiūros formavimąsi …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • socializacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo tapimas visuomenės nariu, socialinio vaidmens ir pareigų prisiėmimas; visuomenės, kuriai priklauso individas, socialinių normų, socialinių santykių ir kultūros vertybių perėmimas,… …   Sporto terminų žodynas

  • socializacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Istoriškai nulemtas socialinės patirties perėmimas ir aktyvus atgaminimas individo veiklos ir bendravimo vyksme. kilmė lot. socialis – visuomeninis atitikmenys: angl. socialization vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • socializacija — socializãcija sf. (1) NdŽ, KŽ; Rtr 1. TrpŽ padarymas visos visuomenės nuosavybe, suvisuomeninimas. 2. visuomeniškumo formavimas: Pirmoji vaiko socializacijos ląstelė yra šeima rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • politinė socializacija — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės kultūros vertybių, elgsenos standartų ir bendravimo normų susikūrimo, perdavimo, perėmimo ir išsaugojimo procesas. Siaurąja prasme reiškia tikslingą vertybių, įsitikinimų ir įgūdžių ugdymą,… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • Sozialisation — socializacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo tapimas visuomenės nariu, socialinio vaidmens ir pareigų prisiėmimas; visuomenės, kuriai priklauso individas, socialinių normų, socialinių santykių ir kultūros vertybių… …   Sporto terminų žodynas

  • socialization — socializacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo tapimas visuomenės nariu, socialinio vaidmens ir pareigų prisiėmimas; visuomenės, kuriai priklauso individas, socialinių normų, socialinių santykių ir kultūros vertybių… …   Sporto terminų žodynas

  • социализация — socializacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo tapimas visuomenės nariu, socialinio vaidmens ir pareigų prisiėmimas; visuomenės, kuriai priklauso individas, socialinių normų, socialinių santykių ir kultūros vertybių… …   Sporto terminų žodynas

  • Sozialisation — socializacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Istoriškai nulemtas socialinės patirties perėmimas ir aktyvus atgaminimas individo veiklos ir bendravimo vyksme. kilmė lot. socialis – visuomeninis atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”