sintáktik

sintáktik
-a m (á) lingv. strokovnjak za skladnjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sintaktik — sif. <yun.> dilç. Sintaksisə aid olan. Cümlənin sintaktik təhlili …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəhvi — ə. sintaktik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • durğu — is. Dayanma, durma, dayanış. ◊ Durğu işarələri qram. – yazıda (mətndə) sözlər və ya söz birləşmələri arasında sintaktik əlaqəni göstərən qrafik işarələr (nöqtə, vergül, iki nöqtə və s.) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həmcins — is. <fars. həm və ər. cins> 1. Bir cinsdən olan, cinsi bir olan; eynicinsli. Həmcins heyvanlar. 2. Bir cinsə, bir qövmə mənsub olan, eyni cinsdən, eyni qövmdən olan, öz cinsindən olan (məcazi mənada adətən insan, adam nəzərdə tutulur).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istər — bağl. Sintaktik vəzifəsinə görə həm həmcins üzvləri, həm də cümlələri birbirinə bağlayır – gərək, həm. <Səlim:> Orxan, istər xan olsun, istər sultan; Haqsızlıq əfv olunmaz heç bir zaman. H. C.. <Zeynal> istər evdə, istər tanış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəhvi — <ər.> bax sintaktik. Aman, ay Molla, bu şeri oxu, mənasına bax! Sərfinə, nəhvinə, imlasına, inşasına bax! Ə. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üslub — is. <ər.> 1. Yazıçının, rəssamın, heykəltəraşın, memarın, bəstəkarın və b. nın yaradıcılığında özünü göstərən əsas ideyabədii xüsusiyyətlərin, fərqlənmə əlamətlərinin vəhdəti; stil. Romantik üslub. Qotik üslub. – Bir tərəfdə ərəb üslubunda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”