pozícija

pozícija
-e ž (í) 1. knjiž. položaj: ostati v določeni poziciji / začetna pozicija pri plesu / določiti, vrisati pozicijo hiše / v tej poziciji izgubi soglasnik zven / obstreljevati sovražnikove pozicije; zavzeti strateško pomembno pozicijo / pozicija žensk se je v zgodovini spreminjala; gospodarska pozicija kmeta / pridobiti si močnejšo politično pozicijo / z oslabljenim pomenom: podjetje ima na domačem trgu monopolno pozicijo; publ. socializem si je utrdil pozicijo v svetu 2. nav. mn., publ. načelo, stališče: članek izraža pozicije naprednih sil; pri analizi je izhajal s pozicij pozitivizma ● publ. pri pogajanjih nekatere države še vedno nastopajo s pozicij sile uveljavljajo svojo gospodarsko, vojaško premočaer. določiti pozicijo letala ugotoviti zemljepisno dolžino in širino točke, nad katero je letalo, in njegovo višino glede na morsko gladino; ekon. pozicija sistematični pregled povečevanja določene vrste proračunskega izdatka ali prejemka; navt. določiti pozicijo ladje ugotoviti zemljepisno dolžino in širino točke, na kateri je ladja; šah. pozicija razporeditev in medsebojni odnos šahovskih figur v določenem trenutku igre; analizirati pozicijo; mat, pat pozicija; voj. ključna obrambna pozicija pozicija, od obrambe katere je odvisna obramba širšega področja

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pozicija — pòzīcija ž DEFINICIJA općenito, položaj 1. a. mjesto na kojemu se što nalazi s obzirom na nešto drugo, smještaj u prostoru [pozicija Zemlje prema Suncu] b. vojn. utvrđeni položaj vojnih snaga, položaj u vojnoj liniji 2. pren. mjesto koje tko ima… …   Hrvatski jezični portal

  • pozicija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Socialinio vaidmens atlikimo lygis, kitų kolektyvo ar grupės narių įvertinimas pagal būtinumo, reikšmingumo laipsnį. Tai tam tikro lygio gyvenimo pozicija (pedagoginė, dorovinė, estetinė), charakterizuojanti …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pozicija — statusas T sritis informatika apibrėžtis Ženklo vieta (eilės numeris) eilutėje, skaitmens vieta skaičiaus užraše. Kartu su eilutės numeriu nurodo ženklo vietą tekste ir ją galima laikyti viena iš dviejų ženklo koordinačių tekste arba puslapyje… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • pozicija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdytojų ar ugdytinių požiūrių ir nuostatų sistema, lemianti veiklos bei elgesio pastovų turinį ir būdą kurio nors objekto atžvilgiu; tai psichologinis asmenybės dispozicijų komponentas. kilmė lot. positio – …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pozicija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Ko nors padėtis kokio nors asmens ar daikto atžvilgiu; ko nors vieta, apibrėžta erdvėje kitų daiktų atžvilgiu. kilmė lot. positio – padėtis atitikmenys: angl. attitude; position vok. Position,… …   Sporto terminų žodynas

  • pozicija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kūno ar jo dalių padėtis čiuožiant, fechtuojantis, šokant. kilmė lot. positio – padėtis atitikmenys: angl. attitude; position vok. Position, f; Stellung, f rus. позиция …   Sporto terminų žodynas

  • pozicija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Ugdytojų ir ugdytinių pažiūrų ir nuostatų sistema, lemianti pastovų veiklos bei elgesio turinį ir būdą kurio nors objekto atžvilgiu. kilmė lot. positio – padėtis atitikmenys: angl. attitude;… …   Sporto terminų žodynas

  • pozicija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Šaškių, šachmatų figūrų išsidėstymas lentoje. kilmė lot. positio – padėtis atitikmenys: angl. attitude; position vok. Position, f; Stellung, f rus. позиция …   Sporto terminų žodynas

  • pozicija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žaidėjų padėtis, išsidėstymas žaidžiant aikštėje. kilmė lot. positio – padėtis atitikmenys: angl. attitude; position vok. Position, f; Stellung, f rus. позиция …   Sporto terminų žodynas

  • pozicija — pozìcija sf. (1) 1. padėtis, išsidėstymas: Subtilius tarties niuansus, neretai sąlygojamus fonetinės pozicijos, iš klausos sunku suvaikyti LD69. ║ MuzŽ tam tikra rankų, pirštų padėtis griežiant styginiais strykiniais instrumentais. ║ TrpŽ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”