lírski

lírski
1 -a -o prid. (ȋ) 1. nanašajoč se na liriko: lirski elementi; lirske značilnosti / imeti lirski dar / lirski pesnik; lirske pesmi pesmi, ki vsebujejo izpoved; lirsko-epska pesem pesem, ki vsebuje izpoved v pripovedi 2. ki vsebuje, izraža čustva, razpoloženja; liričen: lirski ton pesmi; lirske besede; lirsko razpoloženje / redko pesnikov lirski svet čustveni / to je izrazito lirski človek čustvenlit. lirska drama drama, ki s čustvenim poudarkom prikazuje dogajanje lírsko prisl.: lirsko pobarvan prizor ------ 2 -a -o (ȋ) pridevnik od lira1: lirska valuta

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • lîrski — pril. na lirski način; emotivno, senzibilno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lirski — lȋrski pril. DEFINICIJA na lirski način; emotivno, senzibilno ETIMOLOGIJA vidi lira …   Hrvatski jezični portal

  • lîrskī — prid. koji se odnosi na liriku; čuvstven, osjećajan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lirski — lȋrskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na liriku; čuvstven, osjećajan ETIMOLOGIJA vidi lira …   Hrvatski jezični portal

  • hvȁlospjēv — m 1. {{001f}}općenit naziv za pjesme i druge retoričke oblike spjevane u čiju čast, retorički i pjesnički oblik koji hvali koga ili što [∼ u kraljevu čast; pjevati ∼e (kome)] 2. {{001f}}pismena ili usmena velika hvala u čiju čast, o čijim djelima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lirìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}lirsko svojstvo ili stil [∼ u pjesništvu] 2. {{001f}}lirski osjećaj, oduševljenje, osobito u nesputanom stanju ili oduševljenju [odjednom ga je obuzeo ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lìrika — ž 〈D L ici〉 1. {{001f}}pov. u antici poezija koja se pjevala uz glazbenu pratnju (ob. lire) 2. {{001f}}knjiž. jedan od tri književna roda, pjesničko stvaranje koje izražava pjesnikovu doživljajnost, njegov emocionalni i refleksivni odnos prema… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sòprān — m 〈G soprána〉 1. {{001f}}glazb. najviši ženski i dječji pjevački glas [koloraturni ∼; lirski ∼] 2. {{001f}}meton. pjevačica koja pjeva sopran; sopranistica 3. {{001f}}najviši glas u višeglasnom slogu ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tènōr — m 〈G tenóra〉 1. {{001f}}glazb. a. {{001f}}najviši muški glas [dramski (herojski) ∼; lirski ∼] b. {{001f}}meton. pjevač takva glasa 2. {{001f}}pren. razg. ono što tko najviše naglašava (u izlaganju, tekstu itd.) 3. {{001f}}pov. glazb. a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žȁnr — m 〈N mn ovi〉 umj. oblik književnog ili drugog umjetničkog djela [epski ∼; lirski ∼; dramski ∼]; rod, vrsta, način ∆ {{001f}}∼ slika lik. umj. slika koja prikazuje motive iz svakidašnjeg života ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”