kljúč

kljúč
-a m (ú) 1. kovinska priprava za zaklepanje in odklepanje ključavnice: vzeti ključ iz žepa; vtakniti ključ v ključavnico; odkleniti, zakleniti s ključem; ponarejen ključ; ključ od stanovanja, hišnih vrat; šop ključev / ključ slabo odpira, ne prime / patentni ključ // takšna priprava za navijanje česa: avtomobilček ima tudi ključ / ura s ključem 2. priprava za odpiranje konzerv: s ključem odpreti škatlo sardin / ključ za odpiranje konzerv 3. priprava za odvijanje in privijanje matic in nekaterih vijakov: uporabljati ključ / te vijake je treba priviti s ključem / francoski ključ francoz / ključi za matice 4. navadno s prilastkom z dogovorom določen način, sistem, po katerem se kaj rešuje: seznaniti se s ključem za delitev dohodka / ceniki so narejeni po enotnem, zadnjem ključu / dešifrirni ključ // ekspr. kar omogoča, da se kaj doseže, razjasni, reši: najti ključ do sreče, uspeha / prav v tem je ključ za razumevanje, rešitev problema 5. nav. mn., nar. serpentina, vijuga: na ključih se je voz nagibal / jarek preseka pot v velikem ključu ovinkuekspr. jutri dobijo ključe se lahko vselijo (v stanovanje, hišo); ekspr. izročiti ključe od blagajne prepustiti blagajno in blagajniške posle; ekspr. dvakrat je obrnil ključ zaklenil; ekspr. tatove so dali pod ključ zaprli so jih v ječo; ekspr. vse ima pod ključem zaklenjenoagr. ključ odrezan del rozge ameriške trte za cepljenje z žlahtno trto; biol., min. določevalni ključ; geogr. dom v ključu dom, pri katerem so gospodarska poslopja prizidana k hiši v dveh pravih kotih; muz. ključ znak, ki določa višino not na črtovju; altovski ključ; basovski ključ znak na začetku črtovja, ki določa za izhodiščni ton mali f; G ključ znak na začetku črtovja, ki določa za izhodiščni ton enočrtni g; violinski ključ G ključ na drugi črti črtovja; ptt šifrirni ključ ali ključ šifre znamenja iz črk, številk za sestavo ali razreševanje šifriranega besedila; teh. cevni ključ; brada ključa del ključa, ki prijemlje v ključavnico

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ključ — kljȗč m <G kljúča, N mn kljúči/kljúčevi> DEFINICIJA 1. predmet, sredstvo kojim se brava otvara i zatvara, otključava i zaključava [okrenuti ključ u bravi] 2. tehn. alat kojim se steže [francuski ključ] 3. važna točka, bitni dio nekog… …   Hrvatski jezični portal

  • Kljuc — Ključ Кључ Hilfe zu Wappen …   Deutsch Wikipedia

  • Ključ — Кључ Hilfe zu Wappen …   Deutsch Wikipedia

  • Kljuc — Ključ  Cette page d’homonymie répertorie les différentes localités partageant un même nom. Ključ est un toponyme qui peut désigner : en  Bosnie Herzégovine Ključ, une ville et une municipalité situées dans le canton d Una Sana,… …   Wikipédia en Français

  • Ključ — Kljȗč m <G Kljúča> DEFINICIJA 1. naselje (u blizini Novog Marofa), 1054 stan. 2. grad u Z Bosni, na rijeci Sani, 7900 stan. ONOMASTIKA v. ključ …   Hrvatski jezični portal

  • Ključ — (spr. kljutsch), Marktflecken und Bezirkshauptort in Bosnien, Kreis Bihač, an der Sana (zur Unna), mit historisch berühmter Feste und (1895) 1581 Einw. 1878 fanden hier mehrfach Kämpfe zwischen Türken und Österreichern statt, die es 7. Sept.… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Kljȗč — m 〈G Kljúča〉 1. {{001f}}naselje (u blizini Novog Marofa) 2. {{001f}}grad u Z Bosni, na rijeci Sani …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kljȗč — m 〈G kljúča, N mn kljúči/kljúčevi〉 1. {{001f}}predmet, sredstvo kojim se brava otvara i zatvara, otključava i zaključava [okrenuti ∼ u bravi] 2. {{001f}}tehn. alat kojim se steže [francuski ∼] 3. {{001f}}važna točka, bitni dio nekog sustava… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Ključ — Infobox Settlement official name = PAGENAME settlement type = subdivision type = Country subdivision name = BIH timezone=CET utc offset=+1 map caption =Location of PAGENAME within Bosnia and Herzegovina. timezone DST= leader name = Bajazid Hadžić …   Wikipedia

  • Ključ — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.  Cette page d’homonymie répertorie les différentes localités partageant un même nom. Ključ est un toponyme qui peut désigner : Localités en …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”