kanádski

kanádski
-a -o prid. (ȃ) nanašajoč se na Kanado: kanadski gozdovi; kanadska jezera / kanadski balzam balzam, ki se pridobiva iz kanadske jelke; kanadska pšenica ◊ bot. kanadski topol; (kanadska) čuga; kanadska jelka; zool. kanadski bober

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kanadski — kànadskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Kanadu i Kanađane; kanađanski SINTAGMA kanadski balzam smola jele; služi u optičkoj i laboratorijskoj tehnici; Kanadski (Laurencijski) štit geol. prekambrijska kristalična masa u S dijelu… …   Hrvatski jezični portal

  • kànadski — pril. kao Kanađanin, na način Kanađana …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kànadskī — prid. koji se odnosi na Kanadu i Kanađane; kanađanski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Slovene Canadians — ( sl. Kanadski Slovenci, literally Canadian Slovenes ) are Canadians of Slovene origin. Important Slovene Canadians * Aloysius Matthew Cardinal Ambrozic, Roman Catholic Archbishop of Toronto * Vojmir Bratina, metallurgist * Joe Mihevc, politician …   Wikipedia

  • jèlen — m (ženka: košuta; mlado: lane) zool. 1. {{001f}}divlja životinja (Cervus elaphus) iz porodice jelena, dvopapkar razgranatih rogova u mužjaka; »kralj šume« 2. {{001f}}〈mn〉 porodica sisavaca preživača (Cervidae), mužjaci imaju razgranate rogove… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kanáđanskī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}kànadskī{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • terìtōrīj — (teritôrīj) m 1. {{001f}}geogr. prostor određen prirodnim svojstvima; područje 2. {{001f}}admin. pol. zemlja obuhvaćena postavljenim upravnim granicama [povreda ∼a; sukobi oko ∼a; kanadski sjeverozapadni ∼] a. {{001f}}u nekim federativnim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Smith — (izg. smȉt) DEFINICIJA 1. Adam (1723 1790), škotski ekonomist i filozof, autor prve sustavne političke ekonomije, postavio temelje radnoj teoriji vrijednosti (Istraživanja o naravi i uzrocima bogatstva naroda) 2. Bessie (1894 1937), američka jazz …   Hrvatski jezični portal

  • Macdonald — (izg. mekdònald), John (Alexander), Sir (1815 1891) DEFINICIJA kanadski političar, prvi premijer Dominiona Kanada 1867 1873. i 1878 1891; vodio Kanadu u ranim godinama njezina rasta; sudjelovao u izgradnji pacifičke željeznice, optuživan zbog… …   Hrvatski jezični portal

  • Macleod — (izg. meklàud), John James Richard (1876 1935) DEFINICIJA kanadski fiziolog, za otkriće inzulina Nobelova nagrada 1923 (s F. G. Bantingom) …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”